ב- 4-5/2016 צפוי להסתיים הליך מכרז לאספקת מוצרי אנטי-וירוס למשרדי הממשלה ובחירת הזוכה במכרז

הגוף המפרסם: משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי

שמות הספקים: זברה א.ג.ר טכנולוגיות בע”מ + נס אי.טי בע”מ

מהות ההתקשרות:

היקף ההתקשרות: 1.82 מיליון ₪ כולל מע”מ [1.59 מיליון ₪ מהסכום – לחברת זברה]

התחלת ההתקשרות: 24 בדצמבר 2015; סיום ההתקשרות: 30 ביוני 2016

החלטה: אושר ע”י מ”מ החשכ”ל יובל רז באישור וועדת הפטור ממכרז המרכזית

הערות: וועדת הפטור ממכרז המרכזית אומרת בהחלטתה מ- 1.12.2015  כי בספטמבר השנה פירסם מינהל הרכש הממשלתי מכרז דו-שלבי כדי לתת מענה לאיומים המשתנים ולאפשר מגוון פיתרונות בהתאם להיצע המגוון והמשתנה בשוק. שלב א’ של המכרז עוסק בבחירת ספקים בהתאם לדרישות המכרז. שלב ב’ עוסק בביצוע תיחור דינמי למוצרים ושירותים באבטחת מידע וסייבר מעת לעת.

לאחר שהתקיים כנס מציעים התקבלו כ- 500 שאלות הבהרה.

מינהל הרכש הממשלתי מעריך כי סיום הליך המכרז ובחירת הזוכה למוצרי אנטי וירוס צפוי במהלך החודשים אפריל-מאי 2016.

היצרנים מחוייבים לבצע התקשרות הכוללת רישוי לתקופה של שנה מלאה ולכן תום ההתקשרות עם החברות הזוכות יהיה בהתאמה מלאה לשנת רישוי. הנושא יוטמע במכרז החדש כדי לחסוך בכפל עלויות רישוי.

מבזקים