ב- 2012 הוגשה תביעה נגד פלאפון; ב- 2014 היא אושרה כתובענה ייצוגית; עכשיו בהחלטת ביניים נוספת: פלאפון לא יידעה לקוחות במידע מהותי ובכך התעשרה שלא כדין וגם פעלה בחוסר תום לב כלפי הלקוחות

ביום שני, 21.1.2019, שיגרה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ דיווח מיידי משלים אל הבורסה לניירות ערך ואל הרשות לניירות ערך בנושא תובענה ייצוגית נגד החברה-הבת, פלאפון תקשורת בע”מ.

בהודעה של חברת בזק נאמר כי “בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 5.3.2014 […] וכן הדו”ח התקופתי של החברה לשנת 2017 בדבר אישור תביעה ייצוגית נגד החברה הבת פלאפון תקשורת בע”מ בטענה כי פלאפון איננה מיידעת לקוחות המבקשים להצטרף לשירותיה עם מכשיר שלא נרכש מפלאפון, כי ככל שהמכשיר אינו תומך בתדר ה-  MHz850 הם ייהנו מקליטה חלקית של תדר אחד ולא שניים, מתכבדת החברה לדווח כי ביום 20.1.2019 התקבלה בחברה הודעת פלאפון בדבר החלטה שניתנה בתיק באותו יום המכירה באחריות פלאפון לנטען בתובענה, בעילה של הטעיה מכוח חוק הגנת הצרכן ובעילה של חוסר תום לב בניהול משא ומתן, וזאת ביחס לתקופה שעד ליום ההחלטה בבקשה לאישור התביעה כייצוגית (חודש מרץ 2014). בהתאם להחלטה ולהחלטה קודמת בתיק השלב הבא בדיון בתיק יהיה בשאלת הנזק הנטען”.

בהחלטה [ת”צ 17789-05-12, עדי קרני-שטרית נגד פלאפון] שניתנה ביום 20.1.2019 כותבת בין היתר כבוד השופטת שושנה אלמגור בבית-המשפט המחוזי בתל אביב יפו:

■ “לפניי תובענה ייצוגית לאחר שבקשה לאישורה נתקבלה בהסכמת הנתבעת [פלאפון] ביום 25.5.2014 הודיעה הנתבעת כי אף שהיא סבורה כי יש לדחות את בקשת האישור, היא מסכימה מטעמי יעילות לניהול התובענה כייצוגית, אגב שמירה על טענותיה. סגן הנשיא יצחק ענבר, בהחלטתו מיום 4.3.2014, קבע כי השתכנע שהתקיימו התנאים המוקדמים שבסעיף 8 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו – 2006, ואישר לנהל את התובענה כתובענה ייצוגית. סגן הנשיא ענבר הורה על פיצול הדיון בין שאלת האחריות לבין שאלת הנזק.

■ “[…] הנתבעת פועלת מכוח רישיון למתן שירותי רדיו טלפון נייד (רט”ן) שהעניק לה משרד התקשורת. עד לשנת 2009 היא הפעילה רשת רט”ן בטכנולוגיית Code-Division Multiple Access, CDMA, והאתרים ברשת שידרו וקלטו בתדר 850 מגה-הרץ.  בשנת 2001 זכתה הנתבעת במכרז שפירסם משרד התקשורת לשימוש בתדר 2100 מגה-הרץ, לצורכי הקמת רשת רט”ן מהדור השלישי. בראשית 2009 החלה הנתבעת להפעיל רשת Universal Mobile Telecommunications System, UMTS תואמת Global System for Mobile Communications, GSM, ומאז החלה לקלוט מנויים שהתניידו אליה עם ציוד הקצה שברשותם.

■ “בתובענה הייצוגית נטען כי הנתבעת לא גילתה ללקוחות חדשים שקיבלו ממנה שירות באמצעות ציוד קצה שנרכש שלא ממנה שאם הציוד אינו מתאים במלואו לרשת שלה, הפועלת בתדרים שונים מאלו של חברות אחרות המספקות שירותי תקשורת סלולרית, הם ייתקלו בבעיות קליטה משמעותיות. אותן בעיות הן של מנויים אשר הטלפון הסלולרי שברשותם אינו תומך בתדר 850 מגה-הרץ. בתובענה אף נטען כי שלא כרשתות של חברות מתחרות, שאיפשרו בזמנים הנוגעים לתביעה נדידה לרשת הדור השני, רשתה של הנתבעת תמכה בדור השלישי בלבד.

■ “בחודש ינואר 2012 עברה התובעת מחברת פרטנר לקבל שירות מהנתבעת עם המכשיר שברשותה, BlackBerry Bold 9700, והיא טוענת כי נתקלה בקשיי קליטה ובאיכות שיחה ירודה. כשיצרה קשר עם נציגי הנתבעת הובהר לה כי המכשיר שברשותה אינו תומך בתדר 850, וזו הסיבה שבעטייה היא נתקלת בקשיי הקליטה.

■ “[…] שתי טענות הגנה עיקריות בפי הנתבעת כפי שהן מופיעות בכתב ההגנה: האחת, כי איכות הקליטה ברשת הדור השלישי שלה במכשירים התומכים בתדר 2100 (ולא בתדר 850) היא גבוהה ואינה נחותה מאיכות הקליטה במכשירים התומכים בשני התדרים (850 ו- 2100); האחרת, כי איכות הקליטה ברשת הדור השלישי, במכשירים התומכים בתדר 2100, עומדת בדרישות משרד התקשורת, המשקפות את הנורמה הנוהגת באשר לאיכות קליטה סלולרית. באותה נשימה טענה הנתבעת כי גילתה ללקוחות שביקשו לקבל ממנה שירות והתניידו כי אם המכשיר שברשותם אינו תומך בתדר 850, ייתכן שיחוו בעיות בקליטה.

■ “[…] עולה כי בעיות הקליטה בטלפונים שאינם תומכים בתדר 850 אינן שנויות כלל במחלוקת.

■ בהחלטתה מונה השופטת מספר כשלים ולקויות בחוות דעתו של המומחה דניאל רוזן שהעיד מטעם חברת פלאפון תקשורת. באשר למומחה שמונה מטעם בית-המשפט רו”ח אהוד רצאבי, אומרת השופטת בין היתר כי “[…] מקובלת עליי הטענה כי הנתבעת הסתירה מרו”ח רצאבי את הנתונים הנסותיים (האמפיריים) ושאילו מסרה אותם הם היו פועלים לרעתה”.

■ בהמשך החלטתה כותבת השופטת כי “[…] מהאמור עד כה שוכנעתי כי החל משנת 2009, כשהחלה הנתבעת להפעיל את רשת הדור השלישי ולקוחות התניידו אליה עם מכשירים שלא תמכו בשני התדרים, נתקלו אותם לקוחות בבעיות קליטה ואיכות שיחה. הנתבעת לא יידעה במידע מהותי זה את המבקשים להתחיל לקבל ממנה שירות […] הנתבעת גם התעשרה שלא כדין משלא גילתה ללקוחות מידע מהותי זה […] שוכנעתי כי נתקיימה גם העילה של חוסר תום לב בניהול משא ומתן […] הנתבעת פעלה בחוסר תום לב בניהול משא ומתן שעה שלא הסבירה והבהירה ללקוחות המצטרפים הבהר היטב כי יחוו בעיות קליטה אם יעברו אליה עם טלפון שאינו פועל בתדר 850”.

■ “הנתבעת תשלם לתובעת את הוצאות המשפט ואת שכר טרחת באי-כוחה לשלב ביניים זה של התובענה. בהתחשב בסכום שנפסק בהליך האישור (75,000 ש”ח), תשלם הנתבעת סך נוסף כשכר טרחה, 120,000 ₪ בצירוף מע”מ.”

מבזקים