בתחילת השבוע (22.4.2018) פירסם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ ידיעה ‘בלעדית’; אותו מידע כבר פורסם ב- Read IT Now חודש קודם לכן

בלילה שבין מוצ”ש ליום ראשון, 21 באפריל 2018, פירסם אבי וייס עורך האתר  ‘טלקום ניוז’ אייטם ‘בלעדי’. כותרתו: “האם ראוי להמשיך בתהליכי ‘השינוי הארגוני’ במשרד התקשורת?”.

לגבי ‘בלעדיות’ הידיעה הזאת, צריך לומר את שני הדברים הבאים:

* ארבעה ימים לאחר שפורסמה וסווגה כידיעה ‘בלעדית’, כמיטב המסורת הסיווג שלה שונמך ברביעי בערב (25.4) והיא מסווגת עתה כ’חדשות מקומיות’ בלבד.

* לא ברור לי מה ‘בלעדי’ באייטם שהוא בבחינת ניתוח או פרשנות. אבל ל’מומחה הטלקום [ש]מדבר – הפיתרונים.

מה שאבי וייס לא כותב בידיעה הבלעדית שלו הוא שהדברים פורסמו כאן ב- Read IT Now חודש קודם לכן, ב- 21 במארס 2018 בבוקר: כותרת הידיעה שפירסמתי בשעתו: באישור החשכ”ל: התקשרות המשך (בפטור ממכרז) של משרד התקשורת עם רותם אסטרטגיות עד סוף 2018 (ללא תוספת עלות נוספת – ניצול 218 שעות עבודה שטרם נוצלו)”.

וכאמור, כשקוראים את הפטור ממכרז רואים, כפי שציינתי בידיעה המקורית שלי, כי מדובר בהתקשרות המשך [מבחינת משך הזמן שאושר מראש להתקשרות] “ללא תוספת עלות נוספת” משום שנותרה יתרה כספית שלא נוצלה.

אבי וייס כותב בין היתר באייטם הטרי שלו: “… לכן, שלחנו ביום 25.3.18  את השאלה הבאה לצמרת משרד האוצר … ולצמרת משרד התקשורת את השאלה הבאה”.  [ההדגשה – במקור].

ישבה כל מערכת ‘טלקום ניוז’ יחדיו, ניסחה ושלחה שאלה זהה אל “צמרת” משרדי האוצר והתקשורת. אלא שאפילו כך, לשיטתו, הוא ועמיתיו במערכת שלו [מי הם בדיוק?] פנו אל ה”צמרות” בשני המשרדי הממשלתיים ארבעה ימים תמימים לאחר שאני פירסמתי את דבר הפטור אצלי באתר והוא היה יכול לקרוא אותם כאן.

הוא כותב גם כי “למרות כל ניסיונותי, לא הצלחתי לקבל תגובה, לא ממשרד האוצר ולא ממשרד התקשורת, די ברור למה”. שמתם לב לתופעה (ולא בפעם הראשונה): לגבי הפנייה לצמרות המשרדים הוא משתמש בלשון ‘רבים’ (“שלחנו”) אבל בכל הקשור לקבלת תשובה על הפניות הללו הרבים הופך ל’יחיד’ (“לא הצלחתי”).

ועכשיו, כשאתם יודעים מי פירסם ידיעה ‘בלעדית’, כביכול, על הנושא ולעומת זאת מי באמת פירסם את הדברים ראשון, אני מפנה את תשומת ליבכם גם לדברים הבאים:

(1) אבי וייס מתהדר באתר שלו כי ‘טלקום ניוז’ הוא “המקום להתעדכן ולהיות מצויד בידע, שלא תמצאו בשום מקום אחר” [ההדגשה – במקור].

(2) ב- 25.3.2018 כתב אבי וייס עורך “טלקום ניוז” בין היתר תגובית (טוקבק) באתר שלו: “ככה התעשייה הזו עובדת, עם אפס פרגון (שלא לדבר ולספור כמה ידיעות “גונבים” ממני בלי לתת קרדיט … אני, לעומת זאת, מאוד מקפיד על קרדיט אם אני משתמש במידע בלעדי שפורסם במקום אחר)”.

 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ידיעות נוספות לגבי חברת רותם אסטרטגיות שערכה את הייעוץ הארגוני עבור משרד התקשורת [בהיותה, בעת שנבחרה, אחת מהחברות ברשימת החשב הכללי למתן שירותי ייעוץ ארגוני למשרדי הממשלה ויחידות הסמך], ניתן לקרוא כאן באתר.

מומלץ במיוחד לקרוא את הידיעה בהקשר זה שפירסמתי כאן כשגם בידיעה זו מוזכר אבי וייס.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ידיעות נוספות לגבי אבי וייס וטלקום ניוז פורסמו בעבר, מתפרסמות עתה ויפורסמו בעתיד כאן באתר. ניתן לחפש “אבי וייס” או “טלקום ניוז” (עם מרכאות) כדי לקרוא דברים שפירסמתי בעבר עליו כאן באתר זה.

מבזקים