בתוך שבוע ימים הוגשו בנפרד שתי תביעות (ובקשות להכיר בהן כתביעות ייצוגיות) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת עפ”י חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כפי שדיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה, בתוך שבוע ימים — ביום חמישי 21.6.2018 וביום חמישי 28.6.2018 —  הוגשו בנפרד שתי תביעות (ובקשות להכיר בהן כתביעות ייצוגיות) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת עפ”י חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

■ למחוזי מרכז בלוד הוגשה (21.6) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת עפ”י חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשאלה ‘האם המשיבה פוגעת שלא כדין בזכותם של חברי הקבוצה לשיוויון ונגישות בשירות’; ‘בסניפים רבים של המשיבה אין מושבים המותאמים לאנשים עם מוגבלויות’.

התביעה שהוגשה ע”י ארז חרדון אולם טרם פורסם כתב הטענות במלואו באתר “נט המשפט” של הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) [נכון למועד העלאת ידיעה זו אתר].

ב- 21 במאי (בחלון המבזקים) וב- 24 במאי 2018 (באתר) פירסמתי ידיעה נוסף לגבי ארז חרדון תחת הכותרת: “הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד פלאפון ופרטנר בשם אנשים בעלי מוגבלויות בהתניידות (למעט אלה שבכיסאות גלגלים) ואשר הגיעו לקבל שירות במרכזי השירות והמכירה של החברות.

■ למחוזי מרכז בלוד הוגשה (28.6) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, לגבי נגישות בחנויות בזקסטור, וזאת עפ”י חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; את התביעה הגישו איל”ה (ארגון ישראלי לרווחת הנכה) ואדם פרטי – אריה ברנדר.

תביעה זו הוגשה באמצעות עו”ד יוחי גבע וטל לביא.

מבזקים