“בתוך כ- 3 שנים מתכננת הממשלה להקים ענן שישרת את משרדי הממשלה”

במסגרת מכרז (101/2018) להספקת שירותי מיקור חוץ של תפעול ותחזוקת תשתיות מחשוב מרכזיות וציוד קצה בפריסה ארצית שמפרסם משרד הבינוי והשיכון, מופיעים הדברים הבאים:

“מובהר כי למשרד שמורה הזכות לסיים את ההתקשרות אם וכאשר תקים ממשלת ישראל ענן ממשלתי שירכז את תפעול ותחזוקת התשתיות במשרדי הממשלה.

“בתוך כ- 3 שנים מתכננת הממשלה להקים ענן שישרת את משרדי הממשלה.

“לכשיוקם הענן הממשלתי עשוי המשרד לבחור ולקבל שירותים במסגרת זו, דבר אשר ישנה את מהות ההתקשרות עם ספק מיקור החוץ. לפיכך, על מנת להקנות גמישות למשרד מחד, ולא לפגוע בספק מאידך, הוחלט כי אופק הזמן של ההתקשרות נשוא מכרז זה, יהיה כאמור לגבי תקופת ההתקשרות הראשונה”.

מבזקים