ברבע השלישי של 2018 הוגשו תשע תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברות תקשורת

ברבע השלישי של שנת 2018 הוגשו תשע תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברות תקשורת. חשוב לזכור כי ברבעון זה חלו חגי תשרי (ובתחילתו היו גם חמישה ימים של תום הפגרה השנתית של בתי-המשפט) ולפיכך הוגשו בו פחות תביעות בהשוואה לרבעונים ‘רגילים’.

התובענה הבולטת ביותר ברבעון זה בקטגוריה זו של תובענות ייצוגיות היא זו שהוגשה ב- 4 בספטמבר 2018 נגד חברת פלאפון תקשורת בגין התקלה הארצית שהייתה בחברה (בשני סבבים). התובעים בתביעה זו הם עו”ד אריק שלו ומשרד עורכי הדין שלו מרמת גן. גובה התביעה לכלל חברי הקבוצה הוא 43.25 מיליון ₪.

Read IT Now היה האתר הראשון, והיחיד, שפירסם את דבר הגשת התובענה הייצוגית נגד פלאפון בהקשר זה. גם בלי קשר לפרסום הדברים כאן באתר זה, לא ברור לי מדוע לא היו אתרים נוספים לדווח על התביעה הזו במיוחד לאור העובדה שרבים כתבו על התקלה של פלאפון.

מוזר גם שחברת בזק לא דיווחה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך על הגשת התביעה הייצוגית נגד החברה-הבת פלאפון, וזאת בניגוד לדיווחים אחרים שהיא כן נוהגת לדווח לגבי פלאפון וחברות-בנות אחרות שלה לרבות הליכים משפטיים לגביהן.

שאר החברות שהוגשו נגדן תובענות ייצוגיות ברבע השלישי של השנה הנוכחית הן:

חברת סלקום – תביעה אחת;

חברת פרטנר – שתי תביעות;

חברת HOT – שתי תביעות;

חברת גולן טלקום – שתי תביעות;

חברת 012 סמייל – תביעה אחת (כשהנתבעת השנייה באותה תביעה היא החברה-האם פרטנר תקשורת).

ברבע השלישי של שנת 2018 הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת דואר ישראל ותביעה אחת נגד חברת Google.

יצויין כי ברבעון זה לא הוגשה תביעה ייצוגית כלשהי נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת.

מבזקים