בקשות לפטור ממכרז: משרד הבריאות

משרד הבריאות פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. להלן מקצת מהבקשות:

שם הספק: תים מחשבים ומערכות בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת מלם-תים להפעלת מערכת דממ”ה במחלקות לשחפת ואיידס, אגף לאפידמיולוגיה ולשכות הבריאות [מערכת דממ”ה פועלת במחלקה לשחפת ואיידס, אגף לאפידמיולוגיה ולשכות הבריאות משנת 2006. המערכת פותחה בכלי דלפי/אורקל. באפריל 2007 בוצע תיחור לתחזוקה והתאמות במערכת, בו זכתה חברת מלם- תים].

שם הספק: אלעד מערכות תוכנה בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת אלעד מערכות תוכנה עבור תחזוקת המוצרים שרדוקס [תוכנת ShareDocs פועלת ביחידות שונות במשרד הבריאות משנת 2006].

מבזקים