בקשה של רשות האוכלוסין להתקשרות בפטור ממכרז (בהיקף 2.9 מיליון ₪) לרכישת רישוי VMware

הגוף המפרסם: משרד פנים/רשות האוכלוסין וההגירה

שם הספק: Arrow ECS/ רנסאנס אלקטרוניקה בע”מ

מהות ההתקשרות: רישוי ותחזוקת VMware

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 2,901,600 ש”ח

התחלת ההתקשרות: 7 באוגוסט 2017; סיום ההתקשרות: 28 בפברואר 2020

החלטה: אושר; דיווח פטור משרדי

הערות: ביום 6.3.2017 אישרה וועדת הפטור המשרדית התקשרות עם חברת VMware  לטובת רכישת רישיונות, שירותי תמיכה ועדכוני תוכנה (SNS) למערכות וירטואליזציה מבית חברת VMware להקמת אתר החירום DRP וזאת בשל העובדה שמערכת המחשוב של רשות האוכלוסין הוקמה על בסיס VMware. כמו כן אישרה הוועדה לצאת בתהליך תיחור בין שני המשווקים המורשים של חברת VMware.

בהליך התיחור בין שני המשווקים הללו, חברת Arrow Enterprise Computing Solutions, ECS – Israel נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר (60%) ועל כן זכתה בהליך התיחור.

מבזקים