בקשה של הרשות לניהול המאגר הביומטרי לפטור ממכרז

הגוף המפרסם: משרד הפנים

תקנה: 3 (29)

שם הספק: קומדע בע”מ

מהות ההתקשרות: אגף אבטחת מידע ברשות הביומטרית נדרש על פי חוק ליישם מערכת הזדהות למחשבים תלת שלבית (הכוללת שלושה רכיבים שונים). הרשות הטמיעה מערכת ביו לוגין של חברת קומדע. הואיל והמערכת פותחה על ידי חברת קומדע ובוצעו התאמות מיוחדות להתאמה של המערכת לרשתות שלנו, חברת קומדע הינה הספק היחיד שיכול לתחזק את המערכת ולתת מענה במקרים של תקלות והתאמות נוספות במידה ויהיה צורך.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2018; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: מיטל מגעיד אחראית אבטחת מידע ברשות לניהול המאגר הביומטרי כותבת בבקשה לפטור ממכרז כי “הרשות לניהול המאגר הביומטרי מחויבת על-פי חוק באמצעי הזדהות לרשת המבוססים על שלושה רכיבים שונים (סעיף 14 ד’ לתקנות הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, תשע”א – 2011). על מנת לעמוד בדרישות החוק, הרשות הטמיעה מערכת ביו לוגין של חברת קומדע. המערכת אשר הוטמעה הינה מערכת פרי פיתוחה של חברת קומדע אשר עונה על הדרישות. קומדע הינה החברה היחידה אשר מורשית לשווק את המערכת בישראל וכן לספק לה שירות ואחריות. כעת נדרש המשך תחזוקה של המערכת לשנה נוספת.

“על החברה והמתקינים מטעמה להיות בעלי סיווג בטחוני מתאים, ברמת סודי ביותר. בכפוף לאישור חברת קומדע מדובר במערכת שהינה פרי פיתוחה של חברת קומדע, ולפיכך הינה הספק היחיד לצורך אספקת השירות המבוקש”.

מבזקים