בקשה לפטור ממכרז של חברת החשמל בהתקשרות עם סייבר ג’ים קונטרול לצורך רכש שירותי סייבר

הגוף המפרסם: חברת החשמל לישראל (חח”י)

שם הספק: סייבר ג’ים קונטרול [CYBERGYM Control]

מהות ההתקשרות: רכש שירותי סייבר

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

הערות: חברת החשמל לישראל מתכוונת להתקשר בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1993 בעיסקה עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות.

במסגרת הליך הרכישה תפנה חברת החשמל אל הספק: סייבר ג’ים קונטרול- לצורך רכש שירותי הסייבר הבאים:

+ אימונים בתחום הסייבר בסקטור האנרגיה והחשמל תוך התמקדות בהכנת תרחישי תקיפה ותוכנות הרלוונטיות לחברת החשמל. חשובה מאוד היכרות מעמיקה עם תשתיות חברת החשמל. הספק נדרש לבצע מבחני חדירות, לספק סביבת בדיקות לפתרונות סייבר ושירותי ייעוץ.

+ כוננויות בתחום הסייבר. נדרשת היכרות עם תשתיות חברת החשמל, אנשים עם סיווג בטחוני מתאים ובעלי ניסיון רב ורלבנטי. על הספק להכיר את פתרונות אבטחת המידע בחח”י כך שיתאפשר לו לתת מענה לתקיפות סייבר בזמן קצר ובנוסף לתת פיתרונות עתידיים.

+ מומחים בתחום הסייבר. נדרש סיווג בטחוני מתאים, ניסיון רב ורלבנטי והיכרות מעמיקה עם  תשתיות חברת החשמל. על הספק להכיר את פיתרונות אבטחת המידע בחח”י כך שיתאפשר לו  לתת מענה לתקיפות סייבר בזמן קצר ובנוסף לתת פיתרונות עתידיים. נדרשים עובדים ברמה  מקצועית גבוהה מאוד, בעלי רקע מקצועי צבאי וניסיון בתחום הרגולציה. בנוסף, נדרש ניסיון ייחודי בתחום תשתיות האנרגיה והחשמל.

על פי מיטב ידיעתה של חברת החשמל לישראל, הספק הרשום מעלה הינו היחיד  שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות והוא היחיד שמספק את כלל השירותים הנ”ל.

הערת עורך Read IT Now: אתר זה היה האתר הראשון בארץ לפרסם את דבר שיתוף הפעולה בין חח”י לבין חברת סייבר ג’ים. ידיעה ראשונה בנושא זה פורסמה באתר זה בינואר 2013 (כאן). ידיעות נוספות לגבי סייבר ג’ים ניתן למצוא כאן.

מבזקים