בקשה לפטור ממכרז: רשות התקשוב הממשלתי/ נס טכנולוגיות

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי

תקנה: 3 (29)

שם הספק: נס א.ט. בע”מ

מהות ההתקשרות: חידוש הגירסה וביצוע התאמות והמשך ותחזוקה של התוכנה  Desk Service  מתוצרת חברת CA.

התחלת ההתקשרות: 1 באפריל 2018; סיום ההתקשרות: 31 במארס 2021

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: יחידת מימשל זמין ברשות התקשוב הממשלתי, מפעילה מוקד תמיכה המספק מענה לכלל אזרחי המדינה ועובדי משרדי הממשלה. מוקד התמיכה של ממשל זמין עושה שימוש בתוכנת Desk Service מתוצרת חברת CA לניהול ותיעוד פניות של האזרחים, ניהול המידע, שיפור ביצועים, הפקת לקחים וניהול כללי של המוקד. תוכנה זו נרכשה בשנת 2014 במסגרת מכרז של משרד האוצר (אליו הייתה שייכת היחידה), והיא זו שאיפיינה, התאימה, פיתחה והטמיעה את המערכת במוקד התמיכה.

התוכנה בגירסה הקיימת מקשה על העבודה ולא מאפשרת מתן שירות איכותי ויעיל לאזרחים כפי שניתן וראוי לתת. קיים קושי רב בביצוע שינוים בתהליכים, ניהול הידע, הפקת נתונים ושימוש במידע המנוהל לשם שיפור השירות. לשם כך, נדרש חידוש הגירסה וביצוע התאמות והמשך ותחזוקה של התוכנה.

בשל מעבר יחידת מימשל זמין ממשרד האוצר לסמכות משרד ראש הממשלה בשנת 2015, אין ביכולתה להמשיך ולהישען על המכרז של משרד האוצר.

 

מבזקים