בקשה לפטור ממכרז: רשות האכיפה והגבייה/בזק בינלאומי

שם המשרד: רשות האכיפה והגבייה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: בזק בינלאומי בע”מ

נושא ההתקשרות: חברת בזק בינלאומי מאפשרת לרשות שימוש בטכנולוגיית העברה נתונים וקבלתם באופן חסוי/מוצפן מגורמים שונים, בשל כך לא ניתן להשתמש באינטרנט פתוח לצורך כך בגלל חיסיון נתונים. מדובר בשירותים שמתאפיינים בשני סוגים: קבלת קובצי אשראי תקופתיים וקבלה ומסירה של נתוני תיקי סד”מ, סד”ר אלקטרוניים. בזק בינלאומי היא החברה היחידה המאפשרת עבודה עם גופים שאינם עורכי דין. בין הגופים המשתמשים בשירות זה כיום: כ- 580 עו”ד בתקשורת, ויזה כ.א.ל (קובצי עיקולים ותשלומים), בנק פיתוח התעשייה ובנק החקלאות, מבטחים, הכשרת היישוב ועוד.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2011; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2011

החלטה: טרום החלטת הועדה; הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים