בקשה לפטור ממכרז: רכבת ישראל/פרטנר תקשורת

שם המשרד: רכבת ישראל

תקנה: 3 (29)

שם הספק: פרטנר תקשורת

נושא ההתקשרות: השכרה והחלפה הדדית של סיבי אופטיים בתוואים שרק לחברת פרטנר קיימת תשתית. רכבת ישראל מפעילה רשת תמסורת ספרתית שתשתיתה סיבים אופטיים. כאשר אין לרכבת ישראל סיבים בתוואי מסויים נדרש להשתמש בסיבים אופטיים של חברה אחרת. השיטה המקובלת לקבל סיבים מחברה אחרת היא באמצעות החלפה הדדית של סיבים אופטיים (במידת האפשר) או באמצעות השכרת סיבים אופטיים. כיום ישני ארבעה תוואים בהם רכבת ישראל משתמשת בסיבים אופטיים של חברת פרטנר שהיא ככל הידוע החברה היחידה לה יש סיבים אופטיים בתוואים הללו.

ההתקשרות: לשלוש שנים + אופציה לחמש שנים נוספות

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים