בקשה לפטור ממכרז: נציבות שירות המדינה (נש”מ)/B-Pro

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/נציבות שירות המדינה (נש”מ)/מטה יישום הרפורמה

שם הספק: B-Pro

מהות ההתקשרות: פיתוח מערכת BI לפי מתודולוגיית  Balanced Scorecard

התחלת ההתקשרות: 1 בדצמבר 2015; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2016

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: ב- 18 בדצמבר 2011 קיבלה הממשלה החלטה מס’ 3993 להקמת ועדה בראשות נציב שירות המדינה לצורך גיבוש תכנית מפורטת לביצוע רפורמה בניהול ופיתוח ההון האנושי בשירות המדינה. בהמשך להחלטה זו, בתאריך  30 ביוני 2013 התקבלה החלטת ממשלה מס’ 481, לפיה אימצה הממשלה עיקרי דוח הוועדה לשיפור ניהול ההון האנושי בשירות המדינה.

אחת ההמלצות העיקריות של דו”ח ועדת הרפורמה: ניהול ההון האנושי בשירות המדינה צריך להתקיים באופן שיטתי, מערכתי, מקצועי ובהתאם לאמות מידה אובייקטיביים בשילוב מדדי בקרה איכותניים וכמותיים.

הוחלט לפתח ולהקים מערכות בינה עסקית וארגונית BI  ככלי שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי. בבחינה מעמיקה הוחלט שהמתודולוגיה המתאימה ביותר היא מתודולוגיית Balanced Scorecard.

חברת B-Pro  נבחרה כספק לגיבוש מסמך אפיון (SOW) לפיתוח מערכת BI, ולקביעת המדדים והיעדים לניהול יישום האסטרטגיה בהון האנושי.

בהתאם לכך הוחלט על שלב שני: יישום מתודולוגית ניהול האסטרטגיה (BSC) והקמה מערכת עסקית ארגונית (BI) .

בהמשך לעבודה נעשתה פנייה לחברת היועצים הלוי דואק להיעזר בכתיבת מכרז פומבי לרכישת השירותים. ובמקביל נעשה חיפוש באתרי אינטרנט ומנועי חיפוש שונים ומגוונים, לאתר ספקים בעלי הסמכה ורישוי  ע”י קבוצת פלדיום לבצע סדנאות, לייעץ ולהטמיע את שיטת סרגל הכלים המאוזן של נורטון וקפלן.  בדיקתנו העלתה שחברת B-Pro הינה החברה היחידה בארץ אשר בתכנית השותפים ומוסמכת ע”י קבוצת פלדיום לבצע סדנאות, לייעץ ולהטמיע את שיטת סרגל הכלים המאוזן של נורטון וקפלן. שיטת ה- Balanced Scorecard פותחה על ידי Robert S. Kaplan ו- David P. Norton בשנת 1992 אשר מיוצגים כיום ע”י חברת פלדיום העולמית. חברת B-Pro הינה סניף ובעלת תקן הסמכה של חברת פלדיום העולמית לגיבוש והטמעת מתודולוגיה זו במדינת ישראל.

כאמור, הוחלט על גיבוש מתודולוגיית Balanced Scorecard ועפ”י המתודולוגיה גובשו מדדי ביצוע כמותיים ואיכותיים (KPI) לבחינת וניהול יישום האסטרטגיה של ההון האנושי בשירות המדינה. בנוסף גובש מסמך (SOW) לפיתוח מערכת ממוחשבת בנושא של בינה ארגונית בתחום משאבי אנוש (מערכת BI).

אחת ההמלצות העיקריות של דו”ח ועדת הרפורמה: ניהול ההון האנושי בשירות המדינה צריך להתקיים באופן שיטתי, מערכתי, מקצועי ובהתאם לאמות מידה אובייקטיביים בשילוב מדדי בקרה איכותניים וכמותיים.

לאור זאת הוחלט לפתח ולהקים מערכות בינה עסקית וארגונית BI  ככלי שיפור מנגנוני ניהול ההון האנושי בבחינה מעמיקה המתודולוגיה שנבחרה ליישום מתודולוגיית Balanced Scorecard.

בשלב הראשון בוצע תהליך בנציבות ללימוד המתודולוגיה וכן נקבעו המדדים ויעדים לניהול יישום הרפורמה.

בנוסף נכתב מסמך איפיון (SOW) לפיתוח מערכת BI.

אנו עומדים בפני השלב הבא של הפרוייקט: יישום  מתודולוגית ניהול האסטרטגיה (BSC)  בנציבות שירות המדינה כולל הקמת לישכה לניהול האסטרטגיה(OSM) ; התחלת יישום ניהול אסטרטגיה (BSC)  בשתי יחידות (משרד, אגף) כולל קביעת יעדים ממדים ליחידות וליווי יישום לרבעון; איפיון מפורט ליווי וניהול תהליך כולל תמיכה בבחירה כלי עד שלב טעינה ראשונה של הנתונים למערכת.

אבני דרך: פיתוח והפעלה “לשכה לניהול אסטרטגיה” בנציבות כולל ליווי יישום שגרת עבודה לניהול אסטרטגיה על סמך היעדים והמדדים שנקבעו בשלב הקודם; פיתוח והפעלה “לשכה לניהול אסטרטגיה” בשני משרדים/יחידות  כולל קביעת יעדים ומדדים למשרד, ליווי יישום שגרת עבודה לניהול אסטרטגיה לרבעון אחד; הכשרת  אנשי מקצוע העיקרים בנציבות ביישום המתודולוגיה XXP/BSC; איפיון מפורט וליווי הפיתוח והיישום למערכת ה-BI   בהסתמך  למסמך (SOW). תוצר סופי: הפעלת מתודולוגיה ניהול אסטרטגיה BSC  בנציבות ובשני משרדים נוספים הקמת מערכת BI ראשונית (הטענת חבילת נתונים ראשונה).

מבזקים