בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [כ- 3.7 מיליון ₪ לשנתיים]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות עם מיקרוסופט כספק יחיד לשירותי תחזוקה ותמיכה בתשתיות מערכות רוחביות שהוקמו בענן ציבורי (Azure + Dynamics Online) – עד ובמקביל להעברת אחריות למשרד

היקף ההתקשרות: 3,683,611 ₪ + מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: רון ערמון ראש תחום בכיר יישומים באגף בכיר מערכות מידע במשרד ראש הממשלה כותב בבקשה לפטור ממכרז:

הצורך: משרד ראש הממשלה הקים ומתחזק תשתיות ענן Azure משנת 2013, לפתרונות ענן ייעודיים שונים שהקים [דיווח נוכחות סלולרי, מנגנון הפצת מדיה לשירות לשכת העיתונות הממשלתית (לע”מ) ועוד] ולרישוי Office 365 לעובדיו. בנוסף, המשרד הקים ומנהל מערכות מידע רבות על פלטפורמת Dynamics 365 הן בחוות השרתים המקומית והן בגרסת Online.

במהלך שנת 2018 ניהל המשרד פרוייקט גדול להקמת מערכת ממשלתית רוחבית חדשה מסוגה למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה. המערכת הוקמה כתשתית – רשתית, מחשובית ויישומית – גנרית ככל האפשר, מתוך חשיבה ותכנון שיאפשרו הרחבת היכולות, שכפול הכלים והתאמתם לצרכים נוספים של עבודת מטה ממשלתית, כגון מעקב אחר תיקון הליקויים מדו”חות מבקר המדינה, מעקב אחר טיוב תהליכי רגולציה וכיו”ב.

המערכת למעקב החלטות ממשלה קיבלה המלצה חיובית מהוועדה להעלאת מערכות ממשלתיות לענן הציבורי והיא הושקה בהצלחה בימים אלה ועלתה לאוויר לשימוש מבצעי בממשלה.

במסגרת פרוייקט הקמת המערכת תוכננו (ואף מומשו) תשומות לא מעטות להעברת ידע מקצועי לצוותי המשרד, הן בהיבט של הקמת ותפעול תשתיות Azure והן בצד של פיתוח וניהול המערכת היישומית. עם זאת – בהיעדר ניסיון מקביל בממשלה, קשה היה לאמוד מראש את קנה-המידה העצום של השינוי הארגוני והמקצועי שנדרש מאגף מערכות מידע במשרד כדי להפוך חלק ניכר מפעילותו לממוקדת-ענן.

לפיכך, נדרשת למשרד חבילת תמיכה ותחזוקה של יצרנית הטכנולוגיות, חברת Microsoft, על מנת:

+ לספק ייעוץ ותחזוקת יצרן לתשתיות Azure המשרדיות (שגדלו) ולמערכות הממשלתיות המבוססות עליהן (שחשיבותן ורגישותן הלאומית גדולה והן בתהליכי ייצוב – שלב רגיש מאד במחזור החיים).

+ לספק תמיכה בצוותי המשרד המקצועיים המטפלים במערכות באופן שוטף.

+ לתכנן ולהשלים העברת אחריות מוצלחת – בכל ההיבטים – לידי המשרד ו/או גורמים מטעמו.

+ לספק מענה יישומי רציף ממפתחי התוכנה שהקימו את הפיתרון, לביצוע שינויים, שיפורים ותוספות במערכות – באופן ישיר (בתקופת המעבר) וכליווי לצוות הפיתוח המשרדי (בעת העברת האחריות).

ההתקשרות הנדרשת: אגף בכיר למערכות מידע במשרד ראש הממשלה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט, כיצרנית תשתיות ענן Azure ומערכת Dynamics Online, בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג – 1993, לקבלת שירותי תחזוקה ותמיכה מקבוצת MCS ושירותי Premier Support של החברה, לטכנולוגיות מתוצרתה, להבטחת שרידות ויציבות המערכות הממשלתיות שהקים המשרד על תשתיות אלה ולהשגת העברת אחריות חלקה ומוצלחת לידי המשרד ו/או נציגיו במהלך שנת העבודה הקרובה.

הערות לבקשת הפטור: צריכת המשאבים תתבצע אך ורק על פי הצורך ותנוהל בפיקוח צמוד והדוק של המשרד, בוועדת היגוי ובצוות ניהול משותף של אגף מערכות מידע ולקוחות הקצה (אגף ממשל וחברה ונוספים, לפי הצורך).

כל תשלום ייעשה אך ורק על פי אישור, לפי השקעת משאבים (שעות עבודה) בפועל ובהתאם לתוכנית עבודה חודשית מפורטת שתאושר מראש.

פרט לתמיכת Premier המשולמת מראש, צריכת השירותים אינה מחויבת (הזמנת מסגרת בלבד).

לשירותי MCS אין הגבלת תוקף, אך המשרד מתכוון לקצוב ולנצל הן את תמיכת פרמייר והן את שירותי MCS לתקופה של שנתיים לכל היותר, פרק זמן שדי בו להערכתנו להשלמת העברת האחריות.

מבזקים