בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה /מיקרוסופט [שלוש שנים, 8 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות עם מיקרוסופט כספק יחיד לשירותי תמיכת פרמייר (Premier)

התחלת ההתקשרות: 30 ביוני 2019; סיום ההתקשרות: 30 ביוני 2022

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: משה יצחק ראש תחום טכנולוגיות באגף בכיר מערכות מידע כותב בין היתר בבקשת ההתקשרות כי משרד ראש הממשלה, מבקש להמשיך להתקשר עם מיקרוסופט לקבלת שירותים ייחודיים של תמיכת יצרן ברמת Premier למוצרי החברה בשלוש השנים הקרובות, על פי הסכמים שנתיים מפורטים לתכולות שירות ספציפיות שיגובשו מדי שנה בהתאם לצורכי המשרד (התכולה לשנה הראשונה מסתכמת בכ- 2 מיליון ₪) – וזאת בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ”ג- 1993.

“תמיכת Premier היא תמיכה המספקת גישה ישירה ומועדפת לחברת מיקרוסופט וקשרי תמיכה מנוהלים ומותאמים אישית, לרבות: שירותי פתרון תקלות 24X7 על ידי מומחי היצרן (מישראל ומרחבי העולם); תמיכה פרואקטיבית לניהול תשתיות מיקרוסופט באופן המומלץ, למניעת תקלות; בדיקות ביצועים של מוצרי מיקרוסופט המותקנים במשרד והגשת דו”ח ממצאים; ליווי מומחים לצוותי הפיתוח של המשרד בפרויקטים על בסיס מוצרי החברה, גישה למקורות מידע ייחודיים של היצרן והשתתפות בסדנאות טכנולוגיות.

“הצרכים הייחודיים של המשרד בתחומי תשתיות התוכנה מבית מיקרוסופט הופכים תמיכת-יצרן שכזו לחיונית והכרחית:

+ המשרד מנהל את מרבית תשתיות החומרה והתוכנה המרכזיות שלו על גבי מוצרי מיקרוסופט, בעקבות בחירה אסטרטגית שנתקבלה לפני יותר מ- 10 שנים לאחר בדיקת חלופות. בין השאר: המערכות למעקב תהליכים ממשלתיים (מעקב החלטות ממשלה) ; ניהול ההיערכות לישיבות הממשלה (סביבת מעטפה שבועית); עיצוב וניהול הפורטל הארגוני של המשרד ויחידות סמך מבוססי שיירפוינט; פניות הציבור ותכתובת רה”מ בעברית ואנגלית; סביבת הניהול הפנים-משרדית (מניפ”ה); מוקדי התמיכה והשירות הלוגיסטי במשרד; הטפסים המקוונים לשירות העובדים; מערכות ההפעלה לשרתים (יותר ממאה במספר); נתוני המשרד שמורים במסדי נתונים MS-SQL, עם מערכות דו”חות וניתוח נתונים Power-BI; הדואר ולוחות השנה במשרד (כולל של רה”מ) מבוססי Exchange; חשבונות הרשת וההרשאות של המשרד; כל פיתוחי התוכנה העצמיים במשרד; תוכנות ייעודיות שונות.

“בנוסף, המבנה האינטגרטיבי המורכב של תצורת תשתיות המחשוב של המשרד, מחייב הבנה עמוקה של סוגיות תאימות והשפעות הדדיות בין הטכנולוגיות השונות מבית מיקרוסופט.

“מעבר לתשתית הרשת – האינטגרציה בין המערכות נדרשת גם לרמת סביבת העבודה האישית של העובדים: המשרד רכש לכל העובדים והתחנות (כ- 2,000, עם יח’ הסמך) את מערכות ההפעלה (Windows 10) וכלי ניהול המשרד (MS-Office 16) של מיקרוסופט עפ”י הוראת שעה מרכזית.

מבזקים