בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/HP

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

תקנה: 3 (29)

שם הספק: HPE

מהות ההתקשרות: תחזוקת שרתי RX2660

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2019

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: שושי בן אהרון מנהלת אגף א’ (מערכות מידע) כותבת בבקשת הפטור ממכרז כי במשרד התקשורת בסיס נתונים RDB של חברת Oracle ושרתי Integrity של חברת HPE עם מערכת ההפעלה VMS. חברת HPE היא היחידה שיכולה לתת את שירותי התחזוקה הנדרשים.

מבזקים