בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/Cullen International [קבלת נתוני השוואה בינ”ל בתחום רגולציה]

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

שם הספק: Cullen International [ספק חוץ]

מהות ההתקשרות: קבלת נתוני השוואה בינ”ל בתחום רגולציה

התחלת ההתקשרות: 15 בדצמבר 2019; סיום ההתקשרות: 14 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: ד”ר עופר רז-דרור סמנכ”ל בכיר אגף כלכלה כותב בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי “ההתקשרות היא לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים בנושאי טלקום, סקירות רגולטוריות, התפתחויות טכנולוגיות בהיבטי רגולציה, סקירות בנושאי ספקטרום לרבות הקצאות ומכרזים, סקירות בנושאי הגנת הצרכן. הנתונים יאפשרו לבצע השוואה לעניין פרישת תשתיות תקשורת, מחירים ממוצעים, שיעור חדירה של טכנולוגיות בארצות רבות, חובות רגולטוריות, מידע של תהליכי חיזוי עבור תחומים אלו וכן ניתן לקבל סקירות פרטניות במידה ואינן קיימות, ללא תוספת תשלום. יש לציין כי החברה מספקת שירותים למגוון רחב של רגולטורים נוספים בעולם כמו OFCOM [רשות התקשורת הבריטית, Office of Communications]”.

“נערכה בדיקה האם ישנן חברות נוספות ולא נמצאה חברה שמספקת את כלל המידע המוצע בהצעה והשירותים הבאים: התראות על רגולציות חדשות, מוניטורינג לרגולציה האירופית, בנצ’מרק נרחב ב- 28 מדינות לפחות, מאגרי מידע נרחבים ואפשרות לסקירות ייעודיות במידה ואינן קיימות עפ”י בקשת המזמין. החברה מספקת למזמין דשבורד המתעדכן וכולל אפשרות בלתי מוגבלת של משתמשים ופעולות, והתמחות ייחודית בנושאי ספקטרום, הגנת צרכנים, וברגולציה האירופית”.

מבזקים