בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/מלם מערכות [המשך פיתוח מערכת “תדרנט”]

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מלם מערכות בע”מ

מהות ההתקשרות: המשך פיתוח מערכת “תדרנט” – הרחבת ההתקשרות עם חברת מלם מערכות לצורך המשך פיתוח המערכת שפותחה במשרד, בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים של אגף בכיר רישוי ואגף מינהל הנדסה.

התחלת ההתקשרות: 1 באוקטובר 2019; סיום ההתקשרות: 1 באוקטובר 2022

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: שושי בן אהרון מנהלת אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע במשרד התקשורת כותבת בבקשת ההתקשרות כי “אגף ספקטרום ורישוי תדרים ואגף בכיר רישוי במשרד התקשורת אחראיים, בין היתר, על מתן אישורים לייבוא ציוד קצה אלחוטי לישראל. האישורים מונפקים באמצעות מערכת ‘תדרנט’ שפותחה ע”י חברת מלם מערכות.

“פיתוח ‘תדרנט’ החל לפני כעשור על-ידי חברת תים (כיום: מלם מערכות) ובמהלך שנת 2017-2018 בוצע המשך פיתוח של מערכת זו שכלל התממשקות למערכות מימשל זמין ומערכות המכס.

“‘תדרנט’ כיום מאפשרת לנהל את כל שלבי מתן האישורים על-פי פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), תשל”ב – 1972, התקנות והצווים שהותקנו מכוחה. החל משלב הקלדת הבקשה בטופס אלקטרוני באינטרנט על-ידי היבואן ועד לשלב הפקת האישור על-ידי משרד התקשורת.

“חברת מלם מערכות היא היחידה שמכירה את קוד המערכת ויכולה לבצע שו”שים למערכת”.

מבזקים