בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/חברת Analysys Mason [מנוי למאגר מידע בינ”ל לשם קבלת נתוני השוואה בינ”ל]

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

שם הספק: חברת Analysys Mason [ספק חוץ]

מהות ההתקשרות: מנוי למאגר מידע בינלאומי לשם קבלת נתוני השוואה בינלאומיים

התחלת ההתקשרות: 15 בדצמבר 2019; סיום ההתקשרות: 14 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: ד”ר עופר רז-דרור סמנכ”ל בכיר אגף כלכלה כותב בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי מדובר ב”התקשרות לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים המקיפים בין היתר תעריפי שירות סיטונאיים וקמעונאיים הנהוגים במדינות השונות, היקפי שימוש וכן הכנסות ומספרי מנויים. זאת, על-בסיס פרמטרים של סוג הרשת, הכנסת ממוצעת ממנוי או תעריפים נהוגים, מגזר שירות, טכנולוגיה ועוד. נתונים אלו מאפשרים לבצע השוואה בינלאומית בתחומי התקשורת השונים, עפ”י נתוני מקור, וכן לצפות בתחזיות לשנים הבאות המבוססות על נתונים אלו.

“נערכה בדיקה האם ישנן חברות נוספות ולא נמצאה חברה שמספקת את כלל המידע המוצע בהצעה והשירותים הבאים: בנצ’מרק נרחב במדינות אירופה וכן בארצות הברית, באוסטרליה וביפן; מאגרי מידע נרחבים המשמשים לצורך חוות דעת שונות”.

“נציין כי למשרד הייתה קיימת גישה למרכז המידע המבוקש באוקטובר 2018 ועד אוקטובר 2019 ובקשה זו מהווה בקשת המשך לקיומה של גישה זו”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 19.6.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/חברת שירות הייעוץ והמחקר לתחום הטלקום Analysys Mason  [התקשרות לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים בנושאי טלקום]. הבקשה דומה במהותה לבקשה הנוכחית אלא שאז היא הוגשה בידי יפעת סיטרואן מנהלת תחום מדיניות רגולציה/האגף לתכנון מדיניות במשרד התקשורת.

מבזקים