בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/חברת Analysys Mason [מנוי למאגר מידע בינ”ל לשם קבלת נתוני השוואה בינ”ל על רשתות נחושת/סיבים/כבלים]

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

שם הספק: חברת Analysys Mason

מהות ההתקשרות: מנוי למאגר מידע בינלאומי לשם קבלת נתוני השוואה בינלאומיים המקיפים על רשתות סיבים, רשתות נחושת ורשתות כבלים ב- 64 שווקים, כולל ישראל. הנתונים כוללים היקפי כיסוי (home-pass), היקפי השקעה, היקפי שימוש. הנתונים כוללים גם מעקב שוטף אחר תעריפים סיטונאיים ברשת הסיבים, מחוללי השקעה ברשתות סיבים ודור חמישי ותחזיות לגבי מגמות בשווקים אלו.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2020; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 15 בנובמבר 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה לגבי בקשת התקשרות של משרד התקשורת עם אותה החברה בנושא אחר.

+ ב- 19.6.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/חברת שירות הייעוץ והמחקר לתחום הטלקום Analysys Mason  [התקשרות לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים בנושאי טלקום]. הבקשה דומה במהותה לבקשה הנוכחית אלא שאז היא הוגשה בידי יפעת סיטרואן מנהלת תחום מדיניות רגולציה/האגף לתכנון מדיניות במשרד התקשורת.

מבזקים