בקשה לפטור ממכרז: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ”ת)/קומסט [Gartner]

שם המשרד: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ”ת)

תקנה: 3 (29)

שם הספק: קומסט (1988) בע”מ

נושא ההתקשרות: התקשרות בפטור ממכרז עם חברת המחקר גרטנר באמצעות חברת קומסט. חברת גרטנר מספקת שירותי ייעוץ לכל יחידות ענ”א במשרדי הממשלה בהתאם להסכם מסגרת שנחתם מול מינהל הרכש הממשלתי. החברה מספקת שירותי מחקר, שירותי אנליסטים, חוות דעת מקצועיות, גישה למאגרי מידע בנושא טכנולוגיית מידע, גישה ליועצים ומחקרים העונים לשאלות המועלות ע”י מקבלי השירות ועוד.

השרות כרוך במנוי שנתי. אגף מערכות מידע במשרד מבקש לחדש את הרישיונות הבאים: רישיון Core Research Advisor, רישיון Gartner Invest Advisor ורישיון Premium Add-On.

התחלת ההתקשרות: 1 בנובמבר 2011

סיום ההתקשרות: 30 באוקטובר 2012

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים