בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/IBM

06:34 08.01.2012

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: , ,

שם המשרד: משרד התחבורה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: יבמ ישראל בע”מ

נושא ההתקשרות: מערך המחשוב המרכזי באגף מערכות מידע של משרד התחבורה מושתת על מערכות הפעלה ותוכנות תשתית של חברת יבמ. התוכנות כוללות מערכת הפעלה Z/OS, תוכנות לניהול תקשורת (CICS), תוכנות לניהול אבטחת מידע, תוכנות פיתוח, תוכנות לניהול בסיסי נתונים ותוכנות שירות. מהות הפניה הינה חידוש הסכמי זכויות שימוש בתוכנות לשנת 2012.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2012; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2012

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים