בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/IBM [היקף של 10.5 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים]

הגוף המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שם הספק: יבמ ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: הקמת יכולת של התאוששות מאסון והמשכיות עסקית למערכות המידע, אשר בליבה העסקית של הארגון

התחלת ההתקשרות: 10 באוגוסט 2019; סיום ההתקשרות: 31 באוגוסט 2024

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: צור אהרון ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע כותב בבקשת ההתקשרות כי משרד התחבורה מבקש להתקשר עם חברת IBM ישראל לצורך הקמת יכולת של התאוששות מאסון והמשכיות עסקית למערכות המידע, אשר בליבה העסקית של הארגון: רישוי רכב ורישוי נהיגה.

התקשרות זו תאפשר למשרד להפעיל בשעת משבר אתר חלופי, אשר יאפשר המשכיות עסקית של מערכות המידע ותמיכה בכלל התהליכים העסקיים.

במסגרת ההתקשרות, המשרד רוכש סל ימים לביצוע תרגולת שנתית על מנת ליצר כשירות טכנו-תפעולית להפעלה במקרה של אסון.

מודול ההתקשרות כולל רכש של תפעול מחשב גיבוי בתצורת  Mainframe as a Service, MaaS  ושטח ריצפה להקמת מערך אחסון  בתשתיות תקשורת.

“רק לחברת IBM ישראל היכולת לספק שירות התאוששות במקרה אסון במודול של Mainframe as a Service, MaaS; רק לחברת IBM ישראל הידע והיכולת בהפעלת יישומי המשרד על תשתית חלופית במקרה של משבר; לחברת IBM מתקן תקשורת העומד בתקן מחמיר של שרידות והמשכיות עסקית, אשר נדרש לצורך המשכיות עסקית של מערכות המשרד”.

מבזקים