בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/סאפיינס [כ- 5.8 מיליון ₪ לשנתיים וחצי]

הגוף המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים/אגף התקשוב

שם הספק: סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע”מ

מהות ההתקשרות: משרד התחבורה מבקש להקים מערכת רוחבית לניהול הסמכות (רישיונות) עבור אגף הרכב

התחלת ההתקשרות: 25 ביוני 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2021

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: צור אהרון ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע כותב בבקשת ההתקשרות כי משרד התחבורה מבקש להקים מערכת רוחבית לניהול הסמכות (רישיונות) עבור אגף הרכב.

המערכת תיישם תהליכים עסקיים רוחביים בין תחומי האגף השונים, על-מנת לשפר את השירות לאזרח.

המערכת תהייה בעלת מראה אחיד, כמות מסכים מצומצמת, שימוש חוזר ברכיבים ומסכים (Reuse), עבודה קלה ונוחה למשתמש, שימוש בשפה אחידה לרוחב המערכת.

המערכת תאפשר תהליכי פיקוח ובקרה אפקטיביים על תהליכי ההסמכה והרישיונות באגף הרכב.

המערכת נדרשת להתחבר למערכות ליבה הפועלות במשרד כגון מערכת רישוי נהיגה,  מערכת רישוי רכב, חיבור לשרת התשלומים, חיבור למערכת לניהול המסמכים וכו’.

מבזקים