בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/קומדע

שם המשרד: משרד התחבורה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: קומדע בע”מ

נושא ההתקשרות: ברשות אגף מערכות מידע נמצאים מוצרי אבטחת מידע הבאים: ACE – מערכת לניהול כרטיסי זיהוי; מערכת Firewall מסוג BORDER מול האינטרנט ומול תהיל”ה; QIP – מערכת לניהול כתובת IP; המוצרים נרכשו מחברת קומדע ומתוחזקים על ידה. מהות ההתקשרות הינה חידוש הסכם תחזוקה שנתית ואינטגרציה למוצרי תוכנה אלה לשנת 2011

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2012; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2012

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים