בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/צ’יף יישומים ישראל בע”מ

שם המשרד: משרד התחבורה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: צ’יף יישומים ישראל בע”מ

נושא ההתקשרות: גיבוי מרוחק למידע ממערכות השירות המטאורולוגי מבוסס על תוכנת BOS של חברת צ’יף יישומים ישראל [קבלת שירותי תמיכה טכנית ותיקוני תוכנה].

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2012; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2012

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים