בקשה לפטור ממכרז: משרד הקליטה/פרטנר תקשורת

הגוף המפרסם: משרד העלייה והקליטה

שם הספק: פרטנר תקשורת בע”מ

מהות ההתקשרות: בקשה להמשך התקשרות עם חברת פרטנר תקשורת עבור רכישת כרטיסי סים לעולים בנתב”ג

התחלת ההתקשרות: 16 באוגוסט 2017; סיום ההתקשרות: 31 באוקטובר 2017

החלטה: אושר; דיווח פטור משרדי; התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית

הערת עורך Read IT Now: ב- 28 ביולי 2017 פירסמתי כאן באתר מכרז של משרד הקליטה בנושא אספקת חבילות סלולר עבור עולים חדשים עם הגיעם לישראל: “משרד העלייה והקליטה מבקש לקבל הצעות לאספקת כרטיסי סים הכוללים חבילה סלולרית,  כמתנה מטעם המשרד עבור עולים חדשים מייד עם הגיעם ארצה במסגרת הליך הקליטה הראשונית בנמל התעופה בן גוריון. בכוונת המשרד לבחור ספק אחד, אשר יספק למשרד חבילות סלולר. המשרד מעריך כי יידרשו כ- 12,000 חבילות סלולר בשנה”.

מבזקים