בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה/רשות שדות התעופה (רש”ת) [חיבור של תשתית אופטית (סיבים אופטיים)]

הגוף המפרסם: משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: רשות שדות התעופה (רש”ת)

מהות ההתקשרות: חיבור של תשתית אופטית (סיבים אופטיים) במתחמי רש”ת בכל הארץ

התחלת ההתקשרות: 15 במארס 2015; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2015

החלטה: אושר, דיווח פטור משרדי

הערות: בפרוטוקול וועדת המכרזים מיום 9.3.2015 נאמר כי הסיבים האופטיים במתחמי רש”ת הם בבעלות רש”ת ורק דרכם ניתן לחבר בין מתחמים שונים באמצעות קבלת הרשאות שימוש באחד ממאות הזוגות הפרוסים במתחמיה השונים.

כיום לרשות האוכלוסין וההגירה יש הסכם עבור 12 זוגות סיבים אופטיים המשמשים קישור של מספר מתחמים של הממשלה בעבור רשות האוכלוסין ומצויים במקומות נפרדים בטרמינל 3 ו/או במתחמים אחרים של הנמל.

רש”ת לא מאפשרת לחברה כלשהי מלבדה להכניס סיבים אופטיים למתחמיה היום והם בבעלותה ולפיכך ההתקשרות לשימוש בסיבים היא אך ורק דרכה.

היקף ההתקשרות המבוקש עבור כל הרשאה של זוג סיבים אופטיים הוא 1,428 דולרים.

מבזקים