בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים/יורם אורן

הגוף המפרסם: משרד הפנים

תקנה: 3 (29)

שם הספק: יורם אורן

מהות ההתקשרות: מתן שירותי ייעוץ לרשות בנושאים: מידע מקצועי-טכנולוגי בכל הנוגע לפרוייקט הביומטרי ובכלל זה ביומטריה מנועי זיהוי ותיעוד, צופן ואבטחה.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2018; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: מאיר גופשטיין מנהל אגף הגנת הפרטיות כותב בבקשה לפטור ממכרז [מתחילת אוקטובר 2018] כי “נבחנו חלופות מול גורמים מקצועיים במשרד ומול מקבילים במשרדי הממשלה הרלבנטיים.

“כפי שעלה מהסברים קודמים שהוצגו בפני הוועדה, ישנו קושי משמעותי ומהותי באיתור יועץ אשר לו ידע מקיף ורוחבי בכל הנוגע לפרוייקט הביומטרי הלאומי וכזה אשר בקיא ברכיבים ותהליכים רלבנטיים. כמו כן, ישנו קושי להעביר את כלל הידע הצבור על ידי מר אורן למי מעובדי המשרד, כיוון שהינם בעלי כישורים שונים והגדרות תפקיד שונות ובייחוד לאור העובדה שמדובר בידע אשר רכש היועץ על פני עשרות שנים, וכי בשלב זה אין מחליף העונה לידע והכרות הנדרשים מפרוייקט לאומי משמעותי זה.

“מר אורן הינו יועץ ייחודי בנושאי ביומטריה בארץ ובעולם, בעל מומחיות בנושאים מרכזיים בפרוייקטים ביומטריים ובעל קשרים מקצועיים עם גורמים בכירים בתעשייה הבינלאומית הרלבנטית. כמו כן, מר אורן הינו בעל הבנה מעמיקה בתחומי אבטחת מידע ובעל ניסיון רב עם גופי ביטחון שונים המנחים ומבקרים את הפרוייקט”.

הערות עורך Read IT Now: במערכת מנו”ף (מערכת ניהול ופרסום מכרזים ופטור ממכרז) של משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי יש שורה של התקשרויות בפטור ממכרז עם יורם אורן/אורן יורם של משרד הפנים, רשות האוכלוסין וההגירה, המאגר הביומטרי ושירות בתי-הסוהר (שב”ס).

על ההתקשרויות השונות עם יורם אורן כתבתי כאן, כאן ו- כאן.

מבזקים