בקשה לפטור ממכרז: משרד החקלאות/ORACLE

06:37 08.01.2012

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: , ,

שם המשרד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר

תקנה: 3 (29)

שם הספק: אורקל מערכות תוכנה ישראל בע”מ

נושא ההתקשרות: התקשרות עם חברת אורקל – ישראל לשירותי תחזוקה לתוכנה קיימת.

התחלת ההתקשרות: 19 בדצמבר 2011; סיום ההתקשרות: 31 במארס 2013

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים