בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/אקסטרים

שם המשרד: משרד החינוך

תקנה: 3 (29)

שם הספק: אקסטרים טכנולוגיות מידע בע”מ

נושא ההתקשרות: התקשרות עם חברת אקסטרים טכנולוגיות מידע לצורך תחזוקה שנתית לתוכנת dbMaestro. חברת אקסטרים הגישה למשרד החינוך הצהרה על היותה המפתחת הבלעדית של מוצרי dbMaestro והחברה היחידה המספקת שירותי תמיכה למוצרי dbMaestro. מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך רכש תוכנה לניהול גירסאות מסד נתונים בשילוב עם ניהול גירסאות התוכנה שהוא מפתח, ולשם כך, לאחר שנת האחריות, נדרשת תחזוקה לתוכנה זו.

התחלת ההתקשרות: 1 במארס 2012; סיום ההתקשרות: 28 בפברואר 2013

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים