בקשה לפטור ממכרז: משרד החוץ/אוניברסיטת תל אביב [הזמנת מחקר בנושא ביטחון סייבר מדינתי שמטרתו זיהוי תחומי שיתוף פעולה עם מדינות שונות]

הגוף המפרסם: משרד החוץ/חטיבת אסטרטגיה

שם הספק: אוניברסיטת תל אביב

מהות ההתקשרות: הזמנת מחקר בנושא ביטחון סייבר מדינתי שמטרתו זיהוי תחומי שיתוף פעולה עם מדינות שונות

התחלת ההתקשרות: 1 בדצמבר 2018; סיום ההתקשרות:  28 בפברואר 2019

הערות: חיים אסרף רח”ט אסטרטגיה במשרד כותב  בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי “מרכז הסייבר הבינתחומי של אוניברסיטת תל אביב הוקם בהנחיית מערך הסייבר הלאומי. נקבעו תחומי מחקר שחולקו בין 6 אוניברסיטאות בארץ. המכז באוניברסיטת תל אביב הוגדר כמרכז שמבצע מחקר בינתחומי בסייבר הכולל 70% חוקרים ממדעי החיים ו- 30% חוקרים ממדעי החברה. רק אוניברסיטת תל אביב עוסקת במחקר הסייבר בתחום מדעי החברה ויחסים בינלאומיים. לא מוכרים גופים אחרים העוסקים בתחום זה”.

בעקבות פנייה של Read IT Now נמסר בשם מתאם ביטחון סייבר במשרד החוץ עדו מועד כי “המחקר אותו אנו מבקשים לבצע עם אוניברסיטת תל אביב נוגע לסוגיות בתחום אסטרטגיית הגנת הסייבר של ארה”ב ומנגנוני הביצוע של אסטרטגיה זו, וכן להיבטים הקשורים לשיתופי פעולה בינלאומיים. המחקר יסייע להבנה מעמיקה יותר של פוטנציאל שיתופי הפעולה עם ארה”ב וכנגזרת מכך – גם עם מדינות אחרות. מכיוון שמדובר במרכז מחקר בין-תחומי אנו מצפים לקבל התייחסויות לאלמנטים טכנולוגיים, מדיניים ואחרים אשר רלבנטיים למחקר.  היקף המחקר הותאם למשאבי הזמן והמחקר”.

מבזקים