בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/dbMotion [בהיקף של 9 מיליון ₪ לשלוש שנים]

הגוף המפרסם: משרד הבריאות

שם הספק: dbMotion

מהות ההתקשרות: תחזוקה ותמיכה במערכת לשיתוף מידע רפואי (אופק) בין בתי החולים וקופות החולים

היקף ההתקשרות המבוקש: 9 מיליון ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 בדצמבר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: מורן שמחי מנהלת פרויקט אופק (שיתוף מידע) באגף המחשוב של משרד הבריאות כותבת בבקשת הפטור ממכרז כי המשרד מפעיל כיום רשת לשיתוף מידע רפואי בין בתי-החולים וקופות החולים במדינת ישראל, על בסיס מערכת אופק של חברת דיבימושן.

מערכת אופק מאפשרת כיום הצגת ריכוז של מידע רפואי עדכני על מטופל בבית-חולים. המידע על המטופל נאסף מבתי-החולים האחרים ומקופות החולים ומוצג למטפל באופן מרוכז. בנוסף מבצעת המערכת העברה מרוכזת יומית של סיכום אשפוז וביקור במיון על חולים שהשתחררו באותו יום, לכל קופה עבור החולים שלה. המידע כולל נתוני אשפוז ומכתב שחרור. המידע לקופות כולל גם הודעה בעת האשפוז עם פרטים בסיסיים. ההתקשרות עם הספק לפריסת המערכת ותחזוקתה אושרה באפריל 2011.

המערכת פועלת ב- 19 בתי-החולים הכלליים, בבתי-החולים לבריאות הנפש, בבתי-החולים הגריאטריים, וכן מול כל קופות החולים וצה”ל.

נדרשת תמיכה באתרים המרובים שבהם המערכת פרושה.

מבזקים