בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות – המרכז הרפואי הלל יפה חדרה/חברת סקר

06:44 08.01.2012

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: , , ,

שם המשרד: המרכז הרפואי הלל יפה חדרה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: חברת סקר SEKER

נושא ההתקשרות: כתיבת מכרז על פי נוהל מפת”ח לצורך יציאה למכרז פומבי לרכישה התקנה והטמעת מערכת BI בבית-החולים

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2012; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2012

החלטה: נרשם; הערות: דיווח פטור משרדי

מבזקים