בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/מחקר אלגוריתמים [1.3 מיליון ₪ ל- 4 שנים]

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

תקנה: 3 (29)

שם הספק: מחקר אלגוריתמים בע”מ – ARX

מהות ההתקשרות: תחזוקה ושו”שים לחתימה אלקטרונית במסמכים דיגיטליים, במסגרת המחשוב המרכזי מבוסס SAP של בתי החולים הממשלתיים.

התחלת ההתקשרות: 24 בינואר 2018; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2021

היקף ההתקשרות המבוקש: 1,300,000 ₪ כולל מע”מ

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: נעמה פרי-כהן מנהלת אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות כותבת בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי “חטיבת המרכזים הרפואיים וכל המרכזים הרפואיים השייכים לה עושה שימוש במוצר CoSign לצורך ביצוע חתימה אלקטרונית במסמכים דיגיטליים, הן במסגרת מערכת לניהול מסמכים המוטמעת ביחידות והן במסגרת המחשוב המרכזי מבוסס SAP של בתי-החולים הממשלתיים.

“נדרש לקבל שירותי תחזוקה, הטמעה של מערכת החתימה האלקטרונית וכן המשך ביצוע שינויים ושיפורים במוצר לצורך התאמתו לצרכים המשתנים של המשרד ובתי-החולים. בנוסף, יש לבצע שדרוג תקופתי של תשתיות המערכת.

“מוצר CoSign משמש את המשרד בשנים האחרונות הן כחלק מהפתרון של ניהול המסמכים במשרד והן כחלק מהפתרון המרכזי למחשוב בתי-החולים הממשלתיים. לצורך כך בוצעו התאמות הן במערכות המשרד והן במוצר CoSign.

“מוצר CoSign הינו בבעלות חברת מחקר אלגורתמים בע”מ, שהיא הספק היחיד המסוגל לספק לחטיבת המרכזים הרפואיים במשרד הבריאות את השירות המבוקש כיוון שרק למחקר אלגורתמים בע”מ קוד המקור של המוצר והידע הנדרש לתמיכה בו”.

מבזקים