בקשה לפטור ממכרז: משרד הבינוי/SAPIENS [ביצוע הגירה של מערך המשכנתאות מהתשתית הקיימת בסביבת מחשב מרכזי (Mainframe) לתשתית בסביבת Windows בהיקף 3.96 מיליון ₪ ל- 16 חודשים

הגוף המפרסם: משרד הבינוי והשיכון

שם הספק: סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע”מ

מהות ההתקשרות: ביצוע הגירה של מערך המשכנתאות מהתשתית הקיימת בסביבת מחשב מרכזי (Mainframe) לתשתית בסביבת Windows

ההיקף ההתקשרות המבוקש: 3,966,300 ₪ כולל מע”מ

התחלת ההתקשרות: 1 בספטמבר 2017; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2018

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: עפרה פרנקל מנהלת אגף בכיר מערכות מידע במשרד הבינוי והשיכון כותבת בבקשה לפטור ממכרז כי מדובר בביצוע הגירה AS-IS של מערך המשכנתאות מהתשתית הקיימת בסביבת מחשב מרכזי (Mainframe) לתשתית בסביבתWindows . התוכנה בסביבת המחשב המרכזי כתובה ברובה בשפת מנוע החוקים Sapiens eMerge של חברת סאפיינס טכנולוגיות (1982) בע”מ.

ביצוע של מהלך הגירה יכלול הסבת תשתיות תוכנה eMerge, הסבת DB ונתונים ומערכת אפליקטיבית משכנתאות הכתובה בשפת מנוע החוקים Sapiens eMerge, תוכניות הכתובות בשפת DBPL1, DBCOBOL וכן בשפת JCL.

ההגירה תתבצע ללא שכתוב של המערכות או שינוי מבני הנתונים בבסיס הנתונים, תוך שימוש בכלים ייחודיים וטכנולוגיה שפותחו ע”י החברה לביצוע מהלכים כאלה.

חברת סאפיינס טכנולוגיות (1982) בע”מ מיוצגת בארץ באופן בלעדי ע”י סאפיינס ישראל מערכות תוכנה בע”מ.

מבזקים