בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/קומסט [Gartner]

שם המשרד: משרד האוצר

תקנה: 3 (29)

שם הספק: חברת קומסט בע”מ

נושא ההתקשרות: חברת גרטנר נותנת שירותי ייעוץ בנושאי מיחשוב ברמה העולמית,גישה למאגרי המחקרים של החברה בנושאי IT והשתתפות בכנסים בינלאומיים בנושאי תקשוב. חטיבת הטכנולוגיות במשרד האוצר זקוקה לשירותים אלה לשנת 2012. גרטנר משרתת את האוצר בעשרים השנים האחרונות כחברת ידע עולמית אשר המנוי שלנו אליה מאפשר פניות בכל עת, סיוע במדיניות בתחום ה-IT, התקשורת והתעשייה הטכנולוגית המקומית (עד לרמת השר). המנוי התלת-שנתי שנכנס להוראת חשכ”ל בעקבות תהליך הבחירה של מינהל הרכש הממשלתי, הוא לידע המחקרי שנוצר ע”י גרטנר וההתקשרות התלת שנתית היא עם גרטנר דרך נציגותה בארץ והיא מקור המחקר והיחידה הרשאית לספק מחקרי גרטנר ולכן אין מקור אחר בלתו. נערכו שיחות עם חברה מתחרה המספקת שירותי ייעוץ (STKI) והגענו להבנה שאין חפיפה מלאה בשירותים הניתנים על ידי גרטנר.

התחלת ההתקשרות: 1 בינואר 2012; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2012

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים