בקשה לפטור ממכרז: התקשרות המשך של משרד ראש הממשלה עם תדיראן טלקום [לגבי “מערכת מסווגת בעלת רגישות גבוהה המשרתת את רה”מ ישירות”]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה

שם הספק: תדיראן טלקום

מהות ההתקשרות: משרד ראש הממשלה, מבקש להמשיך להתקשר עם חברת תדיראן ישראל בע”מ למשך תקופה של שנה בהסכם שירות, שמהותו רישוי ושירותי תמיכה.

התחלת ההתקשרות: 19 ביולי 2019; סיום ההתקשרות: 19 ביולי 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: משה יצחק ראש תחום טכנולוגיות/אגף בכיר מערכות מידע במשרד ראש הממשלה כותב בבקשה להתקשרות המשך בפטור ממכרז כי “משרד ראש הממשלה הקים בשנת 2007 את תשתיות החומרה והתוכנה של מערכות ההקלטה, על פי הנחיות רא”מ [רשות אבטחת מידע]. הבחירה במוצר של חברת NICE נעשתה בהתאם לרגישות המערכת ולרמת סיווגה. מדובר במערכת מסווגת בעלת רגישות גבוהה המשרתת את רה”מ ישירות, ונדרשת לזמינות 7X24. לפיכך נמצאת בתעדוף גבוה ביישום ותחזוקה.

תכולת חבילת התמיכה הופכת אותה בהכרח לייחודית לתדיראן טלקום ישראל:

+ תמיכה ברמת עומק במוצרי תוכנה עם יכולת הסלמה בטיפול בתקלות במוצר, שלרשותה עומד מידע מלא  ואשר לה היכולת והזכות לתחזוקת המערכת מבלי לאבד את אחריות היצרן על המוצר.

+ ייעוץ תכנוני לבנייה, לשימוש בחומרה ובתוכנה מתוצרת NICE, שיש מאחוריו התחייבות יצרן.

+ נגישות למאגרי מידע של היצרן על תקלות ועל תצורות עבודה במוצריו.

+ בעבר ניתן השירות ע”י חברת NICE  עצמה. מאחר ומדובר בתשתית “קטנה” וזמינות החברה לטפל במוצרים הייתה נמוכה, חברת נייס הפנתה אותנו לקבלת שירות מאינטגרטור מטעמה. מדובר בספק היחידי שהוסמך ע”י החברה”.

מבזקים