בקשה לפטור ממכרז: המשרד להגנת הסביבה/מוטורולה ישראל [רכישת שירותי תחזוקת מכשירי קשר נישאים ניידים ונייחים, ותחזוקת מערכת איכון]

הגוף המפרסם: המשרד להגנת הסביבה

שם הספק: מוטורולה ישראל בע”מ

מהות ההתקשרות: רכישת שירותי תחזוקת מכשירי קשר נישאים ניידים ונייחים, ותחזוקת מערכת איכון

התחלת ההתקשרות: 29 באפריל 2019; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2020

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: עידו טנדי מנהל אגף בכיר מערכות מידע במשרד להגנת הסביבה כותב בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כי לאגף החירום במשרד “נדרשת מערכת קשר אשר תספק תקשורת טקטית ארגונית בשיגרה (המערך המשרדי לטיפול באירועי חירום סביבתיים) ובמצבי חירום כמו מלחמה ורעידות אדמה.

“בהתאם להחלטת הוועדה הבינמשרדית בנושא ‘רדיו לאומי’, המשרד להגנת הסביבה הצטרף למערכת ‘רדיו לאומי’ מתוצרת חברת מוטורולה (מכשירי קשר ‘ניצן’) בה משולבים גופי חירום ובהם משטרת ישראל (מ”י), כיבוי והצלה (כב”ה), צה”ל וכן חלק ממשרדי הממשלה והרשויות המקומיות. למערכת יש יכולות מוכחות אשר הופעלו בשיגרה ובמצבי חירום רבים, הן במשרד והן בגופי החירום השונים.

“המשרד מבקש להתקשר עם חברת מוטורולה לרכישת שירותי תחזוקת מכשירי קשר נישאים ניידים ונייחים, ותחזוקת מערכת איכון כדי להמשיך ולתחזק את מכשירי ה’ניצן’ שהמשרד רכש מחברת מוטורולה לשימוש מערך החירום בשיגרה ובחירום, כך שתישמר הכשירות המבצעית של המערכת.

מבזקים