בקשה לפטור ממכרז: המשרד לביטחון הפנים/נס א.ט. [ביצוע קורסי סייבר במכללת נס]

הגוף המפרסם: המשרד לביטחון הפנים

תקנה: 3 (29)

שם הספק: נס א.ט. בע”מ

מהות ההתקשרות: ביצוע הכשרות בתחום הסייבר

התחלת ההתקשרות: 25 בפברואר 2015; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2015

החלטה: אושר; דיווח פטור משרדי

הערות: שלומי בילגי ראש אגף הביטחון מידע וסייבר (לשכת סמנכ”ל בכיר לתפעול  ופיקוח) כותב בבקשת הפטור [המוגדרת בלמ”ס] כי “המשרד לביטחון הפנים הינו משרד מונחה על ידי יחידה 770 בשרות הביטחון הכללי (שב”כ). על פי הנחיית יחידה 770 ולאור הסיכונים הגוברים בתחום הסייבר הוציא השב”כ מכרז לביצוע הכשרות בתחום הסייבר על פי הנחיית יחידה 770.

מכללת נס הינה היחידה אשר קיבלה את ההסמכה מיחידה 770 לבצע את ההכשרות עבור הגופים המונחים, התכנים נבנו על ידי יחידה 770 ומועברים על ידי מרצים מקצועיים של מכללת נס. לאור זכייתה של מכללת נס במכרז ייעודי של השב”כ , בניית תכנים ייעודיים בשיתוף עם יחידה 770 (…) מכללת נס הינה היחידה אשר יכולה להעביר את הקורסים הנ”ל ולאשר את ההסמכה המאושרת על ידי השב”כ.”

מבזקים