בקשה לפטור ממכרז: הכנסת/נס טכנולוגיות

יו”ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין אישר להרחיב את ההתקשרות עם חברת נס טכנולוגיות שהיא משווק מורשה מטעם חברת מיקרוסופט בהתאם להוראות ההסכם הארגוני לשימוש במוצרי מיקרוסופט לצורך רכישת מוצרי מיקרוסופט  )ביצוע (True-up  עד ליום 31.12.2015  .

ההיקף הכספי של ההתקשרות הוא 66,100 דולרים  תוספת מע”מ (שהם כ- 311,992 ₪ כולל מע”מ).

מבזקים