בקשה לפטור ממכרז בהתקשרות של משרד התקשורת: התקשרות עם חניון ככר ספרא לשם חניית עובדי משרד התקשורת בירושלים

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/תחום לוגיסטיקה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: חברת עדן – החברה לפיתוח כלכלי בירושלים

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חניון ככר ספרא לשם חניית עובדי משרד התקשורת בירושלים

היקף ההתקשרות המבוקש: 1 מיליון ש”ח

התחלת ההתקשרות: 1 ביולי 2018; סיום ההתקשרות: 30 ביוני 2019

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: רונית בן-טל מנהלת תחום נכסים לוגיסטיקה ורווחה במשרד התקשורת כותבת בבקשה לפטור כי “חניון כיכר ספרא ירושלים ממוקם מול הבניין בו שוכן משרד התקשורת ובמרחק קצר ממנו. בהתאם למדיניות המשרד נדרשת קירבה למקום העבודה כדי ליצור סביבת עבודה תומכת, בטוחה ויעילה לעובד, כאשר כל ריחוק וודאי באיזור סואן יש בו לפגוע ברווחת העובד, בתפקודו ובזמן העבודה היקר, על כל המשתמע.

“בנוסף, עובדים רבים מגיעים עם מחשבים ניידים, תיקים ומסמכים הנוגעים לפעילות העבודה ומסיימים את עבודתם בשעות החשיכה.

“בהתחשב במיקום הגיאוגרפי של הבניין בו שוכן משרד התקשורת ולצורך בטחון ורווחת העובדים, הכרחי וחיוני כי חניית העובדים תהיה מקורה, מוארת ומאובטחת 5/24. כמו כן, תהיה הקרובה ביותר לרח’ יפו 23 בו ממוקם משרד התקשורת וברדיוס של עד 100 מטר מהמשרד.

“לאור האמור לעיל ולאחר בדיקה שביצע המשרד, חניון כיכר ספרא המנוהל על ידי חברת עדן – החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע”מ, מהווה החניון היחיד המספק מענה מקסימלי לעובדי המשרד”.

מבזקים