בקשה לפטור ממכרז: ארכיון המדינה/מיקרוסופט

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/ארכיון המדינה

שם הספק: מיקרוסופט ישראל

מהות ההתקשרות: הקמת מערכת מאגר מידע/מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM

התחלת ההתקשרות: 20 בדצמבר 2014; סיום ההתקשרות: 20 בדצמבר 2017

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים