בקשה לפטור ממכרז: אוניברסיטת תל אביב/א.מ.ת מיחשוב

שם המשרד: אוניברסיטת תל אביב

תקנה: 3 (18) – התקשרות של מוסד להשכלה גבוהה

שם הספק: א.מ.ת מיחשוב בע”מ

נושא ההתקשרות: רכישה ושירות של שני מחשבי SUN דגם T4. אוניברסיטת תל אביב חייבת שימוש במחשבי SUN אלו היות ורק הם תואמים את התצורה (קונפיגורציה) הקיימת של המערכות אליהן מחשבים אלו מצטרפים ואשר פועלות תחת מערכת ההפעלה של חברת SUN ומותאמות לעבודה עם בסיסי נתונים ומערכות נוספות של חברת אורקל. בגין מורכבות המערכת והקריטיות של השימוש חייב להיות ספק בעל רמת ההסכמה הגבוהה ביותר של חברת אורקל – סאן בנוגע לאספקת המחשבים ובנוגע לשירות.

מדובר בהתקשרות על-בסיס הצעה ייחודית שניתנה ישירות ע”י חברת אורקל העולמית לאוניברסיטה ואשר עפ”י הודעת חברת אורקל – סאן אינה יכולה להינתן באופן ישיר ע”י ספקים מקומיים. הבחירה בחברת א.מ.ת מיחשוב נעשתה ע”י חברת אורקל –סאן בהתבסס בין היתר על הצרכים הטכנולוגיים ועל כך שחברה זו מתחזקת כיום את כלל מערך מחשבי סאן באוניברסיטה.

ההתקשרות: רכישה מיידית + שלוש שנות שירות

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

מבזקים