בקשה להרחבת פטור ממכרז: משרד התקשורת/רוגטקה ניהול קמפיינים ברשת [לשם יצירת סרטונים]

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

שם הספק: רוגטקה – ניהול קמפיינים ברשת בע”מ

מהות ההתקשרות: יצירת סרטונים

התחלת ההתקשרות: 21 בדצמבר 2020; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2021

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.

ב- 20 בדצמבר 2020 התקיימה ישיבת וועדת רכישות משרדית בה השתתפו אביבית מסבנד סמנכל”ית בכירה למינהל ומשאבי אנוש, עו”ד איה בן פורת מהלשכה המשפטית, יוחנן שליין חשב משהת”ק, אליאן רובנוביץ מנהלת מחלקת מכרזים במשרד ורונית בן-טל מנהלת מחלקת לוגיסטיקה נכסים. הישיבה דנה בפנייתו של דור המשרד ערן בר-עוז מיום 10.12.2020.

בפרוטוקול ישיבת הוועדה  נאמר בין היתר כי “במטרה לשפר את תדמית המשרד בקרב הציבור ומינוף העשייה המקצועית באופן שישקף לציבור רת פעילות המשרד, נדרש המשרד להגביר את הנוכחות המשרדית ברשתות החברתיות באמצעות סרטונים דיגיטליים.

“בחודש אוקטובר 2020 ביצע המשרד תיחור באמצעות מכרז מרכזי, הוראה מספר 16.2.0.19 לאספקת שירותי דיגיטל, להפקת סרטון הכולל אינפוגרפיקה לקהל דוברי הערבית להעלאת המודעות לעובדות שמאחורי האנטנות הסלולריות וכי אין בסיס לחשש מפני אנטנות סלולריות הקטנת החשיפה לקרינה ושיפור חוויית המשתמש ברשת הסלולר.

“נבחרה הצעה של חברת ‘רוגטקה’ , חברה המתמחה ביצירת תוכן שיווקי קריאטיבי, סושיאל מדיה, פרסום דיגיטלי והכנת סרטוני אנימציה לצרכי מדיה, בעלות של כ- 20,000 ₪ כולל מע”מ.

“הפקת הסרטון הייתה הצלחה והחברה עמדה ביעדים שהמשרד הציב לה מבחינה מקצועית: כ- 180,000 איש נחשפו לסרטון,  כ- 151,000 צפיות וכ- 1,700 תגובות.

“לאור כך שהמטרה לחשוף את הציבור בנושא דור 5 השיגה את יעדה, הוועדה מבקשת לאשר הרחבת ההתקשרות עם חברת ‘רוגטקה’ לשם הפקת סרטונים בהיקף של עד 150,000 ₪ על-מנת לקדם הסברה על פעילות משרד התקשורת ועידכון הציבור בנושאים צרכניים”.

הוועדה החליטה לאשר את ההתקשרות בסכום הנ”ל, עד ליום 31 בדצמבר 2020.

= = = = = = = = = =

בתוך כך, ב- 21.12.2020 פירסם משרד האוצר את רשימת “פרוטוקולים של ועדות חריגים לביצוע התקציב בשנת 2020”. במסגרת זו פורסם גם הפקת פרוטוקול ישיבת הוועדה המרכזית להתקשרויות חריגות מיום 26.10.2020 בנושא התקשרות משהת”ק עם לשכת הפרסום הממשלתית (לפ”מ) לצורך קמפיין פרסומי בנושא דור 5, בהיקף של 3.5 מיליון ש”ח [ישיבה אליה הוזמנו יוחנן שליין וערן בר-עוז].

בפרוטוקול הישיבה נאמר בין היתר כי “משרד התקשורת פונה בבקשה לאישור התקשרות עם לשכת הפרסום הממשלתית לצורך הפקת קמפיין פרסומי בנושא טכנולוגיית התדרים דור 5 מכרז  בהובלת משרד התקשורת שיאפשר שירותי סלולר בפס רחב ומתקדם.

“בימים אלו הסתיים מכרז הקצאת תדרים לרשת הדור החמישי, במסגרתו חברות סלולר קיבלו רישיונות להקמת הרשת החדשה והכריזו על תחילת פרישה בקנה מידה נרחב בכל המדינה. לדברי המשרד, מדובר באירוע בקנה מידה היסטורי המתחולל פעם ב- 30 שנה וכיום תשתית התקשורת בישראל נמצאת בפיגור של עשור.

“לצד המרכיב החיובי בכניסת הטכנולוגיה החדשה, קיים בציבור בישראל וגם בעולם, חשש מפני הטכנולוגיה החדשה ונוצרה תופעה מדאיגה של התפשטות תיאוריות קונספירציה ביחס לדור החמישי כפוגעת בבריאות הציבור, המלוות בתופעות של האשמות ברשתות החברתיות וכן אלימות של ממש כגון: שריפת אנטנות, איומים על בעלי תפקידים בתחום ועוד.

“לדברי המשרד, קבוצת המתנגדים לדור החמישי ברשתות החברתיות מאורגנות, ממומנות ומוציאות לפועל קמפיינים רבים המכוונים בעיקר כלפי מקבלי החלטות ברשויות המקומיות. פעולותיהם כוללות בין היתר גיוס אנשי שיווק ועורכי דין בכדי לצבור תמיכה ציבורית נרחבת על מנת לעצור את הפריסה.

“מטרת קמפיין הסברה האמור הינה הצגת המהפכה שהמשרד מוביל בתשתית לאומית קריטית,. מהפכה שמהווה שינוי דרמטי וחיובי לכל אזרחי ישראל, ומהווה מנוע צמיחה לכלכלה, זאת תוך התייחסות לבטיחות הטכנולוגיה החדישה.

“הקמפיין יכלול מסרים ישירים לציבור גדול ורחב וזאת על מנת להתמודד עם הדיסאינפורמציה והחשש מהיבטים בריאותיים, יצמצם את החשש מהאנטנות ויאפשר המשך פריסה בשטח. יודגש כי, במפגשים של ראשי המשרד עם ראשי רשויות עלה הצורך בסיוע של המשרד ליציאה לקמפיין הסברתי נרחב וזאת לאחר שבימין אלו מתנהלים מאבקים משפטיים בין הרשויות והחברות לתושבים וישנו חשש שהתופעה עלולה לגבור.

“לאור האמור, המשרד פונה בבקשה לאישור התקשרות עם לפ”מ להפקת הקמפיין, בהיקף של 3.5 מיליון ₪ כולל מע”מ. יצוין כי היקף ההתקשרות המובא בפנייה זו הינו לאחר צמצום שנעשה ע”י המשרד, כך שיענה על הצרכים הנדרשים ביותר של הקמפיין באופן אפקטיבי. מר עדי כהן רפרנט משרדים כלכליים, ממליץ לאשר את הבקשה”.

הוועדה החליטה כי “עם היציאה למכרז לתדרי הדור החמישי הכין משרד התקשורת תכנית אסטרטגית כוללת, אשר כחלק ממנה נדרש לקמפיין תקשורתי בפרופיל גבוה עם תחילת שלב פריסת האתרים הסלולריים.

“על-פי המשרד, קיים צורך בתקשורת ישירה מטעם הרגולטור עם מסרים אובייקטיבים על רפורמת התקשורת בישראל, וזאת על מנת להנגיש לציבור מידע מהימן, ישיר ואמיתי על רשת הדור החמישי ופריסת הסיבים האופטיים ולתת לציבור כלים לבחור בשירות המתאים עבורם.

“ישנה חשיבות שהמשרד יצא בטווח הזמן הקרוב לקמפיין ההסברה בבולטות ונראות גבוהה באופן שיגיע לציבור הרחב, ושמטרתו להדגיש את יתרונות הטכנולוגיה החדשה בדור החמישי והתועלות הטמונות בה. ובנוסף, הדגשת המסר שמהשרד פועל על מנת להבטיח שהטכנולוגיה תיפרש בתהליך מסודר באופן בטיחותי תוך דאגה לבריאות הציבור ובשקיפות מלאה.

“ביצוע ההתקשרות בהתאם למכסות המימון של המשרד”.

= = = = = = = = = =

לא מן הנמנע כלל שמומחה הטלקום מראשון לציון ‘יקבל השראה’ מידיעה זו וישתמש בה לצרכיו באתר שלו, תוך שהוא ‘עושה מטעמים’ מהנושא הזה [הם ‘חיים בסרט/ים’; רוגטקה? שישתמשו בבומרנג] ו’מנכס’ לעצמו פרסום ראשון של הדברים.

= = = = = = = = = =