בעקבות פסיקה בתיק אחר החליטה סלקום להסכים לאישור תביעה כתובענה ייצוגית לגבי חיוב מנויים באשר לחלקיות של מחזור חיוב

07:46 01.02.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

בית-המשפט המחוזי מרכז בלוד החליט לאשר בקשה בהסכמה של התובע שמעון הרשקוביץ נגד חברת סלקום.

בהחלטתו מתחילת ינואר 2019 כותב בין היתר כבוד השופט יחזקאל קינר:

■ “בקשת האישור שבכותרת הוגשה בעקבות החלטה מיום  4.4.2018 בת”צ 28449-12-14, יעבץ נגד סלקום ישראל בע”מ, אשר אישרה כייצוגית את התובענה באותו עניין. החלטת האישור בעניין יעבץ עסקה בלקוחות המשיבה המנויים על שירותי רדיו טלפון נייד (רט”ן), ונקבע בה כי קיימת אפשרות סבירה שייפסק כי […] ‘נאסר לפיו לגבות את החיוב המלא בגין מחזור החיוב כשהשירותים הופסקו קודם לסיומו‘. [הערה: ההדגשה – במקור].

■ “הבקשה שבכותרת עסקה באותו עניין, וזאת לגבי שירותי טלביזיה ו/או אינטרנט ו/או טלפון נייח שמספקת סלקום.

■ “[…] בבקשה המוסכמת שבפניי מציינת סלקום כי היא חולקת על טענות המבקש, וסבורה כי פעלה כדין […] עם זאת, על רקע החלטת האישור בעניין יעבץ, ומבלי לגרוע מעמדת סלקום, הגיעו הצדדים להסכמות בדבר אישור התובענה כייצוגית (כפי שנעשה בעניין יעבץ).

■ “[…] עוד ציינה סלקום כי בינואר 2017 נערך תיקון הרישיונות חברות התקשורת, לפיו עליהן לחייב את מנוייהן בעת סיום התקשרות באופן יחסי (ובהתאם למנגנון הקבוע שם), וכי בהתאם לכך, חדלה סלקום מהגבייה שבמחלוקת, ומאז (ועד בכלל) גובה סלקום מן המנויים על בחירות השירותים המוצעים על-ידה, ובכלל זה חבילות הטלביזיה, תשלום יחסי בעת סיום ההתקשרות (בהתאם להוראות הרישיונות).

■ שני הצדדים ביקשו מבית-המשפט לתת תוקף של החלטה להסכמות אליהן הגיעו ולאשר את התובענה כייצוגית.

* הערות עורך Read IT Now:

+ ב- 27.4.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד סלקום בשם כל לקוחות החברה שהתנתקו משירותי הטלביזיה ו/או אינטרנט ו/או טלפון נייח שלה שחוייבו במלוא התשלום עבור מחזור החיוב למרות שהיו מחוברים רק בחלק מהתקופה.

+ בעניין ת”צ 28449-12-14, יעבץ נגד סלקום ישראל בע”מ, המוזכרת כאן באתר פירסמתי מספר ידיעות באתר זה. על הפסיקה בתביעה עצמה פירסמתי ידיעה כאן.

מבזקים