בעקבות עתירה לבג”ץ מצד שוהים במתקן “חולות” שביקשו להשתמש במחשבים ואינטרנט: בספטמבר תחל תוכנית ניסיונית של 3 כיתות מחשב (סה”כ 45 מחשבים) בעלות כוללת של כחצי מיליון ₪

20:43 10.07.2017

קטגוריות: אינטרנט חומרה והיקפי משפט

תגים:

בעקבות עתירה לבג”ץ [בג”ץ  4389/16] מצד שוהים במתקן “חולות” שביקשו להשתמש במחשבים ואינטרנט, שירות בתי-הסוהר הודיע לבית-המשפט כי הנציבה אישרה הרחבת תוכנית ה”פיילוט” לפתוח שלוש כיתות מחשב במקום שתיים, לרבות הצטיידות לוגיסטית ותשתיתית ובתוכה 15 ערכות מחשבים בכל כיתה, ובסך הכל 45 מחשבים, בעלות כוללת של כחצי מיליון ₪. הפיילוט יחל ב- 8.9.2017.

העתירה הוגשה ע”י ארבעה שוהים במתקן “חולות” ועימם המוקד לפליטים ולמהגרים והאגודה לזכויות האזרח בישראל. היא הוגשה נגד שב”ס ונגד מנהל “מרכז השהייה בחולות”.

כבוד המשנה לנשיאה (בדימ’) אליקים רובינשטיין כותב בין היתר בפסק הדין [עליו חתומים גם כבוד השופט עוזי פוגלמן ודפנה ברק-ארז]:

■ “עתירה זו עניינה התקנת מחשבים לשימוש השוהים במתקן ‘חולות’, ונעתר בה כי יותקנו מחשבים לשימוש השוהים בכל אחד מן האגפים, וכי ‘חולות’ יחובר לרשת אינטרנט אלחוטית לשימוש חופשי של השוהים. נטען בה, במסגרת טענות רקע שונות באשר למתקן ‘חולות’ וקיומו, כי בהיעדר חיבור מחשבים ורשת אינטרנט אלחוטית, תלויים השוהים בחיבור אינטרנט סלולרי מהכנסתם הדלה, והקליטה אף אינה כתקנה. נטען באשר לחשיבותו המיוחדת של אינטרנט בעולם דהאידנא למימוש זכויות אדם, וכן כי על פי ‘הנספח החברתי’ שצורף לתמ”א 46 … יש צורך בהבטחת קשר באמצעות טלפונים ומחשבים לשם הקשר עם הסביבה ונגישות למידע, לרבות כיתת מחשב אחת בכל אגף, גישה למחשב לכל 20 אנשים השוהים במתן ולימודי מחשב”.

■ “בתגובת המקדמית מטעם המשיבים נטען, כי השוהים רשאים להכניס למתקן מחשבים ניידים וטלפונים סלולריים, ובפועל ברשות השוהים כ- 200 מחשבים ניידים, וקודם לתחלופה במקום היו למעלה מ- 1,600 מחשבים. עוד נטען כי העתירה לוקה בכוללניות ובהיעדר ביסוס משפטי, וכי העלות המשוערת להתקנת רשת אינטרנט אלחוטית היא כ- 3.3 מיליון ₪ (ללא החזקה שוטפת). עוד נאמר, כי במשך כ- 16 שעות ביממה רשאים השוהים לצאת ממרכז השהיה וכ- 70% מהם מנצלים אפשרות זו, ומכאן קיומו השוטף של קשר עם העולם החיצון”.

■ “… בכתב התשובה של המשיבים מיום 30.6.17 נאמר, כי גורמי המקצוע בראשות נציבת בתי-הסוהר החליטו על ‘פיילוט’ להקמת שתי כיתות מחשבים בחיבור תקשורת קווית (לאחר שיבורר צד העלויות ובכפוף לבדיקת מספר הנרשמים וההיענות); כן הוסרה קטגוריית מחשבים נייחים מרשימת חפצים האסורים בהכנסה לשוהים, והובהר מפורשות כי מותרת הכנסת מכשירי טבלט, פלאפונים, מחשבים ניידים. עוד נאמר, כי לרוב השוהים טלפונים סלולריים ולחלקם מחשבים ניידים, והמרחק בין מחשב נייד למכשיר סלולרי ‘חכם’ פחת כיום מאוד, וכן כי ישנה קליטה סלולרית טובה, ולא עלתה כל תלונה או בקשה בכתב בנידון דידן.

■ “… בעיקרי הטיעון מטעם העותרים נאמר, כי אין התשובה מתיישבת עם הוראות הנספח החברתי לתמ”א 46 לעניין כיתת מחשב אחת לכל אגף, והיא מתעלמת מהן כליל”.

■ “כן נטען כי יש שיבושים בתקשורת הסלולרית מטעמים הקשורים באסירים פלסטינים ב’קציעות’, והדבר פוגע בשוהים … ב- 10.5.2017 נתבקש צו ביניים דחוף כנגד ‘שיבושי הקליטה המכוונים באיזור מרכז חולות’; המשיבים הגיבו (11.5.2017) כי אין הנושא בגדרי העתירה, לא מוצו הליכים, וכבר ניתנה תגובה ב- 7.5.2017 כי העניין בהסדרה ו‘הערכת גורמי המקצוע מטעם שירות בתי-הסוהר היא כי בתוך ימים תוסר החסימה מכלל מספרי הטלפון הנייד שהועברו על-ידי השוהים להנהלת המרכז‘ … אנו מקוים כי אכן הושג הפיתרון”.

■ “אחר הדברים האלה הודיעו המשיבים (8.6.2017), כי בהמשך לכתב התשובה מיום 30.4.2017 אישרה נציבת בתי הסוהר להרחיב את תכנית ה’פיילוט’ לפתוח שלוש כיתות מחשב במקום שתיים, לרבות הצטיידות לוגיסטית ותשתיתית ובתוכה 15 ערכות מחשבים בכל כיתה, ובסך הכל 45 מחשבים, וכן פרגולות ישיבה מחוץ לכיתות; העלות הכוללת – כחצי מיליון ₪. זאת – בכפוף לנכונות השוהים להשתתף ולהירשם מראש. נאמר כי ההצטיידות צפויה תוך שבועיים ממועד ההודעה; הצפי לסיום הפרויקט בין 60 ל- 90 ימי עבודה, ונבחן אופי הפעלתן של הכיתות.

■ “… לשיטת העותרים, שלוש כיתות ו- 45 מחשבים ללימוד ולחוגים אין בהם די. אין די ב- 45 מחשבים בלבד לכ- 1,700 שוהים ואין מחשב לכל 20 איש, ולא לכך כנטען כוונה העתירה. נתבקש צו מוחלט להכנסת מחשבים לשימוש השוהים בכל אגף, לרבות חיבור אינטרנטי לשימוש חופשי, וקביעת נהלים”.

■ “לאחר העיון, ולא בלי התלבטות מסוימת, החלטנו כי בשלב זה יש מקום לאפשר קיומה של תכנית ההרצה (בלע”ז – ‘פיילוט’) של שירות בתי-הסוהר, לבטל לעת הזאת את הצו על תנאי ולמחוק את העתירה, תוך שמירת טענות, והכל בכפוף לאמור להלן … עתירה זו הטעימה את אלה, ובזאת העלתה למודעות ולשדה שיפוטי נושא שלא הוסדר, וטוב שכך. עם זאת אין לכחד כי לרבים מן השוהים ב’חולות’ טלפון סלולרי מתקדם, שאף נוכחותו בחיי רבים בתוכנו התעצמה עד כדי כך שאדם נושא על גופו תדיר את המידע הנחוץ לו ביומיום, את יכולת הקשר והוספת מידע, שלא לדבר על יישומי תיעוד (הקלטה וצילום) – ולא אמרנו אלא חלקית; יש המתמכרים למכשיר הסלולרי עד כי היה כמעט לאבר מאברי גופם, שחסרונו יורגש כאילו הופשטו עירום”.

■ “לפנינו לא התנערות שירות בתי-הסוהר מחובתו אלא ראשית פיתרון. עתה יש לוודא כי הדברים אכן ייושמו, ומכאן אתגר לפתח שני הצדדים. באתגר המשיבים, אנו רושמים לפנינו את התחייבות המשיבים להוציא לפועל את הפיילוט וסיום ההצטיידות וההכנה עד 8.9.17. אכן, 3 כיתות אינן סוף הדרך ו- 45 מחשבים, בהנחה נורמטיבית של מחשב ל- 20 איש, מספקים שירות ל- 900 איש ולא ל- 1,700, אך אין זה מספר מבוטל כפיילוט. אנו מבקשים גם כי שעות הפתיחה לשימוש יהיו לא רק בעת הלימוד אלא, לפי הביקוש, שעות ארוכות ביום, וזאת בשלב זה בתקשורת קווית. המשמעות היא כי החל מ-8.9.17 תהיה נגישות נכבדה למחשבים … האתגר לעותרים הוא כי אכן יהיה ביקוש לשירות הניתן, וראוי כי יפעלו לשם כך בקרב השוהים”.

■ “אנו מאחלים הצלחה למאמץ ולהמשך, וטענות הצדדים שמורות. תם ולא נשלם. העתירה נמחקת לפי האמור. בנסיבות לא ראינו לעשות צו להוצאות”.

הערת עורך Read IT Now: ב- 17 באפריל 2017 פירסמתי ידיעה כאן באתר שכותרתה “בית-המשפט העליון הוציא צו על תנאי המורה לנציבות שב”ס, למנהל מרכז השהייה בחולות ולרשות האוכלוסין בשאלה מדוע לא ייפתחו בחולות כיתות מחשב שיכללו קשר אינטרנט“.

מבזקים