בעליון נמחק בהסכמה ערעור של דפוס בארי נגד משרד הפנים ו- HP בנושא הנפקת תעודות חכמות

“לאחר שנשמעו טענות באי-כוח הצדדים במלואן, ולאור הערות בית המשפט, ביקש בא-כוח המערערת שהות להיוועץ במרשתו. ניתנה לו שהות בת יום, והיום הודיעה המערערת כי היא חוזרת בה מהערעור ומבקשת למוחקו ללא צו להוצאות. נוכח האמור הערעור נדחה”.

כך נכתב בפסק דין של בית-המשפט העליון שניתן ביום שני (10.6.2019) השבוע, בערעור [עע”מ  7678/18] על פסק הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט יורם נועם – סגן הנשיא), מתאריך 31.1.2018 בעתירה מינהלית [עת”מ 20165-06-16].

את העתירה המינהלית הגישה כאמור דפוס בארי שותפות מוגבלת והיא הוגשה נגד משרד הפנים וועדת המכרזים במשרד, וועדת הפטור ממכרז/החשכ”ל/משרד האוצר, החשבות הכללית במשרד האוצר ונגד חברת היולט – פקרד (ישראל) בע”מ.

בפסק הדין שניתן בבית-המשפט המחוזי בירושלים בשיבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים נאמר בין היתר:

■ “עניינה של העתירה בשתי החלטות שניתנו בגידרו של הפרוייקט לתיעוד לאומי ממוחשב תל”ם אשר במסגרתו התקשרה המדינה עם משיבה 5, חברת היולט-פקרד (ישראל) בע”מ, לצורך הנפקת ‘תעודות זהות חכמות’ לתושבי מדינת ישראל, המבוססות על טכנולוגיית ‘הכרטיס החכם’.

■ “משרד הפנים התקשר בשנת 2008 עם HP, בעקבות פטור ממכרז, לצורך מתן השירותים בפרוייקט תעודות הזהות החכמות בישראל (לאחר ביטול מכרז שפורסם בשנת 2005).

■ “[…] העותרת – דפוס בארי שותפות מוגבלת – טוענת כי לא התקיימו התנאים הנדרשים בחוק המצדיקים מתן פטור ממכרז בעניין הארכת ההתקשרות והרחבתה.

בסיומו של פסק הדין קובע השופט: “סוף דבר – בהחלטות החשבת הכללית במשרד האוצר שנסמכו על החלטות והמלצות וועדת הפטור של משרד האוצר, בעניין הפטור ממכרז – הן בדבר הארכת התקשרות עם HP והן לגבי הרחבת ההתקשרות גם לעניין העיטוף – התקיימו התנאים הנדרשים בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים. החלטות אלו ניתנו כדין, בהתאם לתקנות, ומדובר בהחלטות סבירות שנסמכו על תשתית עובדתית הולמת. משכך, אין עילה להתערבות שיפוטית בעניין החלטות אלו; ודין העתירה, איפוא, להידחות לגופה. דין העתירה אף להידחות מטעם דיוני של שיהוי סטטוטורי ושיהוי מהותי. אשר על כל האמור לעיל, העתירה נדחית”.

* השופט בבית-המשפט המחוזי הורה לדפוס בארי לשלם הוצאות של 50,000 ₪ לארבעה המשיבים הראשונים ועוד סכום של 50,000 ₪ לחברת HP ישראל.

מבזקים