בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי BI מתוצרת חברת IBM

הגוף המפרסם: בנק ישראל

נושא המכרז: מכרז פומבי ממוכן לרכישה ותחזוקה של מוצרי BI מתוצרת חברת IBM

מס’ המכרז: 32/15

תאריך פרסום: 16 בנובמבר 2015

מועד אחרון: 6 בדצמבר 2015

הערות: בנק ישראל מבקש לקבל הצעות לרכישה של מוצרי BI מתוצרת חברת IBM, וכן שירותי תמיכה ותחזוקה למוצרים אשר יירכשו במסגרת מכרז זה, ולמוצרים מתוצרת היצרן המותקנים כיום בבנק.

הרישיונות הקיימים בבנק מכוסים בהסכם תחזוקה עם הספק הנוכחי עד לתאריך 31.12.2015.

בין תנאי הסף: המציע הוא שותף עסקי של חברת IBM בתחום BI ו-  Support Provider של IBM למוצר Cognos; המציע מחזיק מוקד תמיכה הפועל במשך כל שעות היממה ובמהלך כל ימי השבוע, למעט שבתות ומועדי ישראל, כהגדרתם במיפרט; המציע היה קשור בהסכמי תמיכה ותחזוקה למוצרי חברת IBM בתחום BI, עם ארבעה לקוחות לפחות בישראל, באחת מ- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לפחות.

מבזקים